Tag discipel

dr. P. Masters – Markus 9:33

Het onderwijs van de Heere Jezus Christus aan Zijn twaalf discipelen gaat over het dienen in Zijn Koninkrijk. Niet om eigen waardering maar een zelfopofferend leven. De minste te zijn, te worden als een kind. Ook het doden van de… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 8:12

Een van de zeven bekende ‘Ik ben’ uitspraken van de Heere Jezus Christus is ‘Ik ben het licht der wereld’. Wie tot Hem komt, in Hem gelooft, zal in de duisternis niet wandelen. Christus is de Auteur van heel de… Verder lezen →

ds. A.J. van den Herik – Lukas 22:61

Hoewel Petrus de Heere Jezus was gevolgd en Hem écht liefhad, verloochende hij Jezus toen het erop aan kwam. Laten we geen grote gedachten hebben van onszelf. Tegenover Petrus’ verloochening staat de goede belijdenis van Jezus, namelijk dat Hij de… Verder lezen →

ds. A. van Duinen – Mattheüs 9:35-38

Jezus is met ontferming over mensen bewogen. Hij laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. De wereld zoekt haar geluk in de zonde. Dat levert onrust en vermoeidheid op – veel mensen in onze tijd lijden… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen