Preekaantekeningen

Tag

dienstknecht

dr. P. Masters – Kolossenzen 3:17

Aan het begin van het nieuwe jaar 2021 komt God met Zijn Woord tot ons om alles te doen in de Naam van de Heere Jezus. Ware christenen behoren Hem toe. Is er de toewijding aan de dienst van de… Lees verder →

prof. dr. W.H. Th. Moehn – Filippenzen 2:5

Paulus wijst de gemeente te Filippi vanuit de gevangenis op de gezindheid van Christus: je niet te goed achten voor het minste werk. De weg van navolging heeft te maken met nederigheid en zelfverloochening.

© 2022 Preekaantekeningen