Tag demonen

ds. A.L. van Zwet – Lukas 8:26-39

Jezus bevrijdt de man uit het land der Gardarenen uit de macht van de demonen. Deze man vraagt of Hij bij Jezus, maar dat gebed wordt niet door Jezus verhoord. Het gebed van de Gardarenen, of Hij niet wil vertrekken,… Verder lezen →

ds. M.B. van den Akker – Markus 5:18-19

De bezetene van Gardara wordt door Jezus verlost uit de macht der duisternis. Hij verzoekt daarna Jezus om bij Hem te blijven en met Hem mee te gaan. Jezus staat dat echter niet toe. Het verzoek van de bezetene (nadat… Verder lezen →

ds. M.A. van den Berg – Mattheüs 8:17

De Heere Jezus genas tijdens Zijn rondgang op aarde vele zieken en dreef demonen uit. De evangelist Mattheus wijst erop dat daarin een Jesaja-woord in vervulling is gegaan: de knecht des HEEREN heeft onze ziekten en krankheden op Zich genomen…. Verder lezen →

prof. A. de Reuver – Mattheüs 15:21-28

De Kananese vrouw wordt tot drie keer toe afgewezen door Jezus: eerst is ze als lucht voor Hem, dan wordt haar meegedeeld dat ze niet bij het verkoren volk hoort en tot slot wordt ze een hondje, een onrein dier,… Verder lezen →

ds. D. van de Streek – Markus 5:17-18

Met Jezus verlegen of om Jezus verlegen? Bent u met Jezus verlegen of om Jezus verlegen? Wilt u Hem hebben in uw leven of wilt u zelf de vrijheid hebben die uiteindelijk geen vrijheid is maar gebondenheid aan een slaafs… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Lukas 10:1-20

Jezus roept ons op niet als toerist door het leven te gaan, maar ambassadeur van Hem te zijn. Van de 70 leerlingen die Hij op een urgente missie stuurde, weten we geen naam of leeftijd. Zo mogen we onze eigen… Verder lezen →

ds. R.R. Eisinga – Johannes 20:16

In Johannes 20 zijn drie reacties op het lege graf te zien: zien en niet geloven (Petrus), zien en wel geloven (Johannes) en horen en geloven (Maria). Jezus roept Maria bij het lege graf weg. Er is een deur in… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen