Tag David

prop. H.J. Teeuwissen – Psalm 39:8

David is van zijn plek als hij zijn mond opent over het sterven. Het is een kastijding van God. Hij wordt gestraft en leert om het geheel van de Heere te verwachten. Uit Zijn Vaderlijke hand komt ons mensen alles… Verder lezen →

ds. J. van der Meijden – Psalm 31:6a en 16a

In Psalm 31 laat David zien waar hij zijn hoop op stelt: op God. Hij weet zich geborgen in de handen van God. Ons leven ligt in Gods hand, heel ons leven, niet alleen het moment van overlijden. Het is… Verder lezen →

ds. E. Bakker – Psalm 84:5

Als David op de vlucht is, verlangt hij niet zozeer naar zijn paleis, maar naar het huis van God. Daar is Gods aanwezigheid te ervaren. Wie dat weet en ervaart, is echt gelukkig: welgelukzalig. Dat is het beste huis om… Verder lezen →

ds. G.C. Klok – 2 Samuël 19 : 33, 34 en 37

Barzillai is een oude vriend van David. Hij heeft in zijn leven de rust bij God gevonden; dat maakt hem mild en wijs. Als David het aanbod doet dat hij op zijn hoge leeftijd in het paleis in Jeruzalem mag… Verder lezen →

ds. F. Maaijen – 1 Samuël 30: 6b

Zondag 6 augustus 2023 – Zuiderkerk Putten – ds. F. Maaijen – Schriftlezing 1 Samuël 27 vers 1-7 en 1 Samuël 30 vers 1-8 1 Samuël 30 vers 6b: ‘David sterkte zich echter in de Heere, zijn God’ David sterkte… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Psalm 139:7

David de dichter van Psalm 139 vraagt zich af of er een plaats is buiten het bereik van God. Niet om zich voor Hem te verbergen, dat is immers onmogelijk, maar of hij buiten het bereik van de genade van… Verder lezen →

ds. P. de Vries – Psalm 25:14

Als het gaat over het vrezen van de Heere, dan gaat het over ontzag hebben voor God. Dat is wat David ons voorhoudt in Psalm 25. Het kennen van de Heere gaat over Hem vertrouwen. Tegelijkertijd wordt de kracht van… Verder lezen →

ds. J.K.M. Gerling – Psalm 13

David is in grote benauwdheid als de vijanden sterker lijken te zijn en hij voor zijn gevoel geen kant uit kan. Er klinkt een benauwd vragen. Maar God is in Zijn genade nabij en dat doet David op God vertrouwen… Verder lezen →

ds. W. Pieters – Psalm 101

In Psalm 101 schildert David een portret van een bondgenoot die de Heere vreest. In het eerste deel van de psalm gaat het over de christen, in het tweede deel over Christus, de Meerder David en grote Davidszoon. De christen… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Psalm 42:6

Koning David heeft een samenspraak met zijn ziel: wat buigt u u neder, o mijn ziel en zijt onrustig in mij? Hij verkeert in een precaire situatie nu hij op de vlucht is. Het is een aanspraak van zijn ziel… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen