Preekaantekeningen

Tag

dankzegging

ds. T. Overbeeke – Mattheüs 5:6 (3)

In de zaligspreking gaat het over het verzadigd worden van de hongerigen en dorstenden. Zij verlangen naar recht en gerechtigheid – juist ook over hun eigen leven omdat ze daarin zoveel onrecht zien. God wil ons verzadigen met Zijn genade…. Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 4:2

De apostel Paulus moedigt de christenen in Kolosse aan om sterk aan te houden in het gebed en in hetzelve te waken met dankzeggin. Het is zo vitaal: als het gebed ontbreekt dan leidt dat tot verachtering in het geloof…. Lees verder →

ds. G.M. van Meijeren – Filippenzen 4:6-7

Ik lag en sliep gerust, in geen ding bezorgd te zijn. Waar halen Gods kinderen, mensen die uit genade aangenomen zijn, de moed vandaan? Het is om de Heere Jezus Christus’ wil. Hij is naar deze aarde gekomen, in ons… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Efeze 1:13-14

God schenkt met het geloof ook de verzegeling door de Geest. De Vader verkiest, de Zoon vergeeft en de Geest maakt het waar. De zekerheid van het geloof moeten we niet zoeken in onszelf, maar in het woord en de… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheus 4:5-11 (3/3)

Jezus bleef staande ten opzichte van de duivel, die mensen van God en Zijn dienst wil afhouden, door Zich te beroepen op het Woord. Pas op voor knievallen voor de satan, denk niet: dat stelt weinig voor. Een leven zonder… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen