Tag dankbaarheid

ds. A.L. van Zwet – 2 Korinthe 12:9

Paulus leerde te danken met een doorn. Na een hoge geestelijke ervaring ontving hij een doorn in zijn vlees. Die doorn drukte hem neer en hield hem laag bij de grond. Paulus moest leren dat Gods genade genoeg is. De… Verder lezen →

ds. R. van Kooten – Heidelbergse Catechismus zondag 32

In het ware christelijke leven is er dankbaarheid tot God. En dan zijn daar ook de werken die God geeft. Het is niet door de werken dat wij het verdienen of de zekerheid afmeten. De zekerheid is in God, in… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Efeze 2:10

Gods kinderen zijn een nieuwe schepping, in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Werken die door God Zelf voorbereid zijn. De Zijnen mogen die werken uitwerken. Het is een afhankelijk leven in dankbaarheid: een hartelijke vreugde in God door Christus… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Catechismus zondag 1 vraag 2

De enige troost in leven en sterven is het eigendom te zijn van Jezus Christus. Te weten van die troost is weten van mijn ellende, van de verlossing ervan en de dankbaarheid tot God. In Psalm 130 en de Romeinenbrief… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Romeinen 7:24-25

In Romeinen 7 uit de apostel Paulus een diepe klacht over zichzelf: ik ellendig mens. Het is voortgaande klacht in de tegenwoordige tijd. En dan volgt de vraag: wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Wat als we… Verder lezen →

dr. P. Masters – Hebreeën 3:12

In de woorden van de schrijver aan de broeders klinkt bezorgheid door. Voor hen die nog een boos, ongelovig hart hebben. Een hart dat verhard is door het verwerpen van de levende God. Ongeloof is actief en voortgaand verzet. Ongeloof… Verder lezen →

ds. H.G. de Graaff – Lukas 12:16-20

De rijke boer uit de gelijkenis leefde als een praktisch atheïst. Met zijn verstand geloofde hij wel in God, maar in de beslissingen in het alledaagse hield hij geen rekening met God. Hij benadeelt de arme mensen, door de oogst… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 24

Hoe zit het met ons werken? De onderwijzer van de Heidelbergse Catechismus werkt in zondag 24 uit hoe het zit met onze werken. De rechtvaardiging is door het geloof uit genade. Bedelaars voor God smekend om genade. Dan volgen goede… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Psalm 32

Ds. D. Siebelink Psalm 32 Zondag 6 augustus 2017; Ichthuskerk Reeuwijk; 9.30 uur   U weet wel, een lied, een psalm is reactie op het woord van God. Dit is een individuele reactie, van David. Op de handelwijze van God… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – 1 Korinthe 1

Ds. D. Siebelink Zondag 13 september 2015 Voortzetting + nabetrachting Heilig Avondmaal 1 Korinthe 1: 26-31, uitgangspunt is vers 30-31 Let op uw roeping broeders. Daar heb je weer dat woord roeping. Geroepen tot gemeenschap (voorbereiding). Joden en Grieken geroepen… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen