Tag Christus

ds. J.W. Estrik – Hooglied 1:4-5

Het Hooglied is het lied van de liefde en in de Bijbel opgenomen. Christus Jezus die de Bruidegom is heeft Zijn bruid, dat is de kerk, lief. En wij hebben Hem lief omdat Hij ons heeft liefgehad. Het wekt het… Verder lezen →

ds. A. den Hartog – Johannes 18:1-11

In de nacht dat de Heere Jezus gevangen genomen wordt gaat Hij uit en over de beek Kidron. Het is veelzeggend als we zien in de Bijbel waar de beek Kidron voor staat. Hij heeft van die beek gedronken. Nog… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Hebreeën 10: 9-10

De schrijver van de Hebreeënbrief laat zien dat de offerdienst in Christus in vervulling is gegaan. Christus heeft eenmalig het offer van Zijn leven gebracht. Het bloed van dieren kon de zonde niet uitwissen, onder de oude bedeling waren telkens… Verder lezen →

ds. A. van Wijk – 2 Kronieken 6:26-27

De koning Salomo die veel wijsheid van de Heere ontvangen heeft, noemt zichzelf klein. Afhankelijk van de Heere in alles en zo is het volk ook afhankelijk van de zegen van de Heere en zijn wij dat evenzo. Op deze… Verder lezen →

M. Mullins – Hebreeën 12:1

De kastijding van de Heere is met het oog op ons welzijn. Hoewel het moeilijk is voor kinderen om gekastijd te worden, is het vaak goed. Juist daaruit blijkt de liefde en zorg. In de brief aan de Hebreeën gaat… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Jesaja 53:4

De Evangelische profeet Jesaja profeteert over de komst van Christus als Degene die waarlijk al onze krankheden op Zich genomen en onze smarten gedragen heeft. Dit is een betrouwbaar woord en tegelijkertijd een belofte dat Hij, de Zaligmaker van de… Verder lezen →

F. Hintze – 2 Petrus 2:1-7

De apostel Petrus waarschuwt voor de valse profeten. Het is in het Nieuwe Testament niet anders als in het Oude Testament toen er ook valse profeten waren. Ze proberen mensen te verleiden en van de waarheid, en dat is Christus… Verder lezen →

ds. H. Lassche – Mattheüs 26:46-47

In de hof van Gethsamane lijdt de Heere Jezus Christus in Zijn ziel. Als Hij bedroefd is tot de dood toe en bidt tot de Vader tot driemaal, dan vindt Hij de discipelen slapende die de opdracht hadden gekregen om… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Mattheüs 26:47-56

Bij de gevangenneming is het de discipel Judas die de Heere Jezus verraadt met een kus. De Heere Jezus noemt Judas, wiens naam God-lover betekent, vriend. Hij was een van de discipelen die een dief was en bereid was om… Verder lezen →

ds. A. van Wijk – Lukas 21:31

De Heere Jezus vergelijkt de komst van het Koninkrijk met de groei van de olijfbomen, het uitlopen van de knoppen is een teken dat de zomer nabij is. Zo zijn er tekenen van de komst van het Koninkrijk van God… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen