Tag Calvarie

dr. P. Masters – Markus 15:42

Toen de Heere Jezus stierf op aarde was het God die voorzag in Zijn begrafenis. Jozef van Arimathea was daar, hij was een discipel die dicht bij Pilatus gepositioneerd was en zo het lichaam van de Heere Jezus kon vragen… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Korinthe 13:4

Anders dan de liefde tussen mensen is de liefde van Christus er altijd voor de Zijnen. Die liefde fluctueert niet. De ‘beste’ liefde tussen mensen komt niet in de buurt van de liefde van God in Christus. Christus, de eeuwige Zoon… Verder lezen →

dr. P. Masters – Prediker 10:1

In Prediker wijst ons de wijze koning Salomo erop om niet zijn voorbeeld te volgen. Het ongeloof is zonder grond. Vertrouwen stellen op iets anders dan op God is dwaas. Met onze werken kunnen we de zaligheid niet verdienen. Kom… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 23:44

De kruisiging van de Heere Jezus Christus op Calvarie’s heuvel is het hart van het Evangelie. Gods Zoon gaf Zijn leven voor zondaren. Toen Hij aan het kruis hing was het gespot en gehoon te horen maar plotseling kwam er… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 23:33

‘Aldaar kruisigden zij Hem’. Het is de beschrijving van de meest belangrijke gebeurtenis in de wereld waar alle eeuwen over wordt gesproken. Christus, de Zoon van God, gaf Zijn leven. Hij werd gekruisigd. De Overpriesters, Schriftgeleerden en Farizeeën voerden hun… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 9:57

Als er drie mensen die uiterlijk discipelen van Christus lijken een vraag aan Hem stellen, dan blijkt uit het antwoord van de Zaligmaker dat God hen niet antwoordt. Waarom niet? Omdat de eerste zijn ogen gericht had op de aarde,… Verder lezen →

dr. P. Masters – Mattheüs 12:40

De Heere Jezus Christus kwam uit de hoge hemel naar deze lage aarde om Zijn leven af te leggen. Hij kwam vrijwillig om Zijn leven te geven voor de Zijnen die Hij voor ogen heeft. Om voor hen te betalen… Verder lezen →

dr. P. Masters – Mattheüs 7:21

Waar en onwaar geloof – het verschil Christus de Verlosser smeekte mensen om hun behoefte aan ware bekering te zien toen Hij sprak over velen die veronderstelden dat ze voor de hemel bestemd waren, die in feite buitengesloten zouden zijn…. Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen