Tag brood

ds. J.W. van Estrik – Lukas 24:35

De twee discipelen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs krijgen uitgelegd wat ze daarvoor gehoord hadden van de Heere Jezus Christus. Toen Hij in hun huis kwam, zat Hij aan, zegende Hij het brood, brak Hij het brood en gaf… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – 1 Koningen 17:1-16

Op deze dankdag leert God ons dat zowel een leven met gebrek of een leven met overvloed te dragen is met Christus. God zond de profeet Elia wiens gebed verhoord is. Tot behoud, tot bekering van Israël. Vervolgens regent het… Verder lezen →

ds. M. Goudriaan – 2 Koningen 4:42-44

In Gilgal zijn Elisa en de profetenzonen in nood: er is honger. Er komt een man uit Baäl-salisa met brood. Een wonder; hij wil van de eerstelingen aan de HEERE schenken. Op deze dankdag in coronatijd is het ook de… Verder lezen →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – Exodus 16

God geeft het volk Israël manna voor onderweg. God geeft het elke dag, maar maakt ons verantwoordelijk om onze tent uit te komen en manna te verzamelen.  Het manna ziet ook op Gods toekomst: in het beloofde land stopte het… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 6:35

De bron van het eeuwige leven In Zijn onderwijs leert de Heere Jezus ons dat Hij het Brood des levens is. Het is één van de grote ‘Ik ben’ uitspraken van Hem. Het beeld van het brood is het beeld… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 26:26

Jezus stelde in de intieme kring van discipelen het avondmaal in. Jezus zei: Neem en eet. Daarin klinkt een opdracht. Daarvoor had Hij het brood genomen, het gezegend en gedankt. Hij brak het als teken van de verbreking van Zijn… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Exodus 16:4

De gekomen Christus: het Brood des Levens Evangelieverkondiging is wat God ons gegeven heeft. Heden is u de Zaligmaker geboren. Ik zal. Zoals God aan het volk van Israël dagelijks manna gaf, dagelijks te eten gaf [Exodus 16]. Het brood… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 29

De gemeenschap met Christus Met het Heilig Avondmaal wordt de gemeenschap met Christus geoefend. In het sacrament dat het Avondmaal is geeft Jezus aan Zijn volgelingen geestelijk voedsel. Het brood en de wijn zijn tekenen en beelden het Offerlam, Jezus… Verder lezen →

ds. A. van Wijk – Lukas 9:10b-17

De wonderlijke spijziging Toen de discipelen een rustig moment dachten te hebben met de Heere Jezus kwam het volk Hem achterna in een woeste plaats nabij Bethsaïda. Tegen de avond willen de discipelen de mensen naar huis sturen om hen… Verder lezen →

Ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 11:26-29

Ds. M.J. Tekelenburg Zondag 19 november 2017, Ichthuskerk, 9:30 uur (voorbereiding Heilig Avondmaal). Schriftlezing: 1 Korinthe 11:17-34. Tekst: vers 26-29.   Gemeente van Christus, Volgende week laatste zondag van het kerkelijk jaar. Staan we daarbij stil? Wij vieren volgende week… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen