Preekaantekeningen

Tag

Brood des levens

ds. J. Post – Exodus 16:7a

Advent is het komen van God Advent gaat over het komen van God. Overal in de Bijbel kondigt God keer op keer Zijn komst aan. Zo is Hij zo’n tweeduizend jaar geleden gekomen in de stal van Bethlehem waar Jezus… Lees verder →

kand. A.J. Speksnijder – Ruth 1:1-6

De Heere bezoekt Zijn volk In het Bijbelboek Ruth wordt een Joods gezin beschreven dat uit Bethlehem gaat naar Moab omdat er geen eten is. In Moab sterven zowel Elimelech als de zonen Machlon en Chiljon. Het wonder is dat… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 6:35

De bron van het eeuwige leven In Zijn onderwijs leert de Heere Jezus ons dat Hij het Brood des levens is. Het is één van de grote ‘Ik ben’ uitspraken van Hem. Het beeld van het brood is het beeld… Lees verder →

ds. A.J. Schalkoort – Exodus 16:4

De gekomen Christus: het Brood des Levens Evangelieverkondiging is wat God ons gegeven heeft. Heden is u de Zaligmaker geboren. Ik zal. Zoals God aan het volk van Israël dagelijks manna gaf, dagelijks te eten gaf [Exodus 16]. Het brood… Lees verder →

ds. A. van Wijk – Lukas 9:10b-17

De wonderlijke spijziging Toen de discipelen een rustig moment dachten te hebben met de Heere Jezus kwam het volk Hem achterna in een woeste plaats nabij Bethsaïda. Tegen de avond willen de discipelen de mensen naar huis sturen om hen… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen