Preekaantekeningen

Tag

brandofferaltaar

ds. D.J. Diepenbroek – Ezechiël 47:1-6a

Ezechiël, een priesterzoon, wordt geen priester maar profeet. De tempel is verwoest en Ezechiël en het volk zijn weggevoerd naar Babel. Maar daar wordt Hij van God geroepen tot profeet als hij dertig jaar is. Hij krijgt het visioen te… Lees verder →

kand. P.J.T. van den Herik – Johannes 19:2

Als de stadhouder Pontius Pilatus tot drie keer toe faalt om van Jezus af te komen, geeft hij Hem over aan de krijgsknechten. Zij bespotten Koning Jezus en zetten Hem een kroon van doornen gevlochten op en doen Hem een… Lees verder →

ds. H.G. de Graaff – Lukas 2 vers 36-38

In deze nabetrachting op het Kerstfeest staan we stil bij de profetes Anna. De christelijke gemeente vertoont grondtrekken van Anna: als een vreemdeling in de wereld, maar vol verlangen en verwachting uitziend naar de verlossing. Lijken wij op Anna of… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen