Preekaantekeningen

Tag

bouwers

dr. P. Masters – Mattheüs 7:24

Als de Heere Jezus de gelijkenis vertelt over de twee bouwers, dan gaat het niet maar zomaar over twee mensen. Het gaat over de verdeling van de mensheid. Of we bouwen op het huis op de rots [=Christus] of bouwen… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Psalm 118

Ds. D. Siebelink Psalm 118: 19-29 11 september 2016; Ichthuskerk; 18.30 uur; voortzetting + dankzegging Heilig Avondmaal   Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. In de verzen 5 t/m 18 hoorden we een enkeling spreken over de… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen