Tag bornput

ds. W.J. van den Brink – Jesaja 42:1-4

Zo’n zevenhonderd jaar voor de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem, profeteert Jesaja over de Knecht des Heere. Het gaat over de Heere Jezus Christus die gekomen is naar deze wereld om te behouden. Vanmiddag klinkt het Evangelie, Hij… Verder lezen →

dr. P. Masters – Jeremia 6:16

Gods beschrijving van onze menselijke behoefte De profeet Jeremia is door God gezonden om het volk te waarschuwen. Hij sprak niet alleen tot het gehele volk maar ook mensen aan in hun persoonlijke bestaan. Vandaag komt een aantal beelden tot… Verder lezen →

ds. C.M. Visser – Maleachi 3:16-18

Het gedenkboek van de Heere Op deze laatste zondag van het jaar 2018 komt het Woord van de profeet Maleachi tot ons. Een ernstig woord op zijn tijd: de eeuwige scheiding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen wordt ons voorgesteld…. Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen