Tag boom

ds. G.C. Vreugdenhil – Psalm 1

Het boek der Psalmen opent met Psalm 1: een psalm waarin de twee wegen worden voorgesteld. De goddelozen zijn als het kaf; zij hebben een oppervlakkig leven, zij leven met God in de marge. Dit kan ook gelden voor verbondskinderen!… Verder lezen →

prop. J. van Eijsden – Psalm 1:1-4

In Psalm 1 wordt een spiegel voorgehouden. Leven bij en uit het Woord of leven naar eigen inzicht. Wie God leert kennen, wordt door Hem geplant bij de bron van het levende water. Die draagt vruchten – niet voor zichzelf…. Verder lezen →

dr. H. Klink – Lukas 19:5b

Zacheus was een gehate tollenaar. Hij wilde Jezus zien – hij was nieuwsgierig, maar verstopte zich wel. Jezus zag hem echter zitten en wilde vandaag nog in zijn huis zijn. Jezus zoekt verloren zondaars om hen eeuwig gelukkig te maken.

© 2023 Preekaantekeningen