Preekaantekeningen

Tag

bidden

ds. G.M. van Meijeren – Filippenzen 4:6-7

Ik lag en sliep gerust, in geen ding bezorgd te zijn. Waar halen Gods kinderen, mensen die uit genade aangenomen zijn, de moed vandaan? Het is om de Heere Jezus Christus’ wil. Hij is naar deze aarde gekomen, in ons… Lees verder →

ds. H.G. de Graaff – Romeinen 8:26

De Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp, juist ook gaat om onze zwakheid in het gebed. Hoewel de Geest ons leert ‘Abba, Vader’ te zeggen, blijft ons gebed nog zo onvolkomen. De Geest heeft een positieve invloed op ons… Lees verder →

ds. M. Visser – Kolossensen 4:3

Vanuit de gevangenis vraagt de apostel Paulus aan de gemeente Kolossensen om te bidden voor een geopende deur. Die oproep richt zich niet op het openen van de deur van de gevangenis maar dat de de deur opengaat voor de… Lees verder →

ds. A.A.F. van de Weg – Handelingen 1:13-14

Na Hemelvaart breekt er een nieuw tijdperk aan: een tijd van verwachten. De discipelen gaan niet gelijk aan de slag, maar zijn eensgezind in bidden en smeken met elkaar verbonden. Dat is ook wat wij in dit nieuwe coronatijdperk moeten… Lees verder →

ds. W.J. Westland – Lukas 22:42-43

In Getsemané zien we Jezus in gebed. Zelfs als het lijden voor de deur staat, slaat Hij het gebed niet over. Zijn gebed is een voorbeeld: hoewel Hij zijn wensen uit, geeft Hij zich over aan de wil van Zijn… Lees verder →

ds. M.C. Batenburg – Kolossensen 4:2-6

Paulus roept de gemeente te Kolosse op om volharden in het gebed. Hij vraagt ook voorbede voor zichzelf, of dat God deuren wil openen voor het Woord. Volharden in het gebed is belangrijk; al te snel schiet het gebed erbij… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Johannes 5:14

De noodzaak van gebed Wie niet bidt, ontvangt niet. God wil erom gevraagd zijn. In de Bijbel ontvangen we duidelijke instructies over het gebed. Dat we bidden en de manier waarop. Te bidden overeenkomstig Zijn wil, naar Zijn wil. God… Lees verder →

ds. R. van der Spoel – Lukas 12:1-13

Jezus leert ons concreet te bidden. God wil dat we aan Hem vragen wat Hij voor ons kan betekenen. Jezus leert Zijn discipelen ook om te blijven bidden. Blijf bidden, blijf zoeken! En Hij leert dat de Geest er per… Lees verder →

ds. J.A. van den Berg – Mattheüs 26:31-46

Jezus roept in Getsemané zijn meest nabije leerlingen op om te waken en te bidden. Hij zoekt steun bij hen, zo mogen en moeten wij tot steun van elkaar zijn. Waken is ook zich wapenen tegen de verzoeking. Wie Christus… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – themadienst over christen-zijn in een onchristelijke samenleving

Christenen zijn vaak anders dan hun omgeving. Dat is in de geschiedenis en wereldwijd zichtbaar. Soms vinden christenen dat lastig omdat ze niet voor ‘vol’ worden aangezien. Christenen worden door Jezus opgeroepen om het zout der aarde te zijn: smaakmaken… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen