Preekaantekeningen

Tag

biddag

kand. G.J. Veldhuis – Psalm 36:10a

In Psalm 36 dicht David over de komende Messias, de Christus, die de fontein van het leven is. Uit Hem komt het leven, Hij is de Fontein waaruit alle leven voortkomt. Op deze biddag klinkt de vraag of wij ons verharden… Lees verder →

ds. W.J. Westland – Mattheüs 6:6-8

In de Bergrede onderwijst Jezus ons aangaande het gebed. Net als bij de aalmoezen en het vasten gaat het erom dat we niet bidden voor de mensen, maar ten overstaan van God. God is heilig en verheven; Hij is in… Lees verder →

ds. P. den Ouden – Exodus 14:1-15

Als het volk van Israël in de nood voor de Rode Zee staat en vol boosheid Mozes verwijten maakt, dan staat daar Mozes in geloof. Hij gaat niet eens op de verwijten in en laat zich niet door de omstandigheden… Lees verder →

ds. G. Clements – Daniël 6:11

Daniël bidt driemaal daags tot God, door het open venster naar Jeruzalem. Hij kan het gebed tot de levende God nog geen uur missen. Dat is vanwege het altaar; vanwege de belofte van verzoening en vergeving in Christus. Daniël heeft… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Klaagliederen 3:22-24

Biddag 2021 is een biddag in crisistijd – de omstandigheden zijn moeilijk, maar nog niet zo zwaar als Jeremia het had. Jeremia wist: het is aan Gods goedertierenheid en trouw te danken dat we nog mogen leven. Dat komt omdat… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Nehemia 2:4b

Nehemia, een dienstknecht van God die als schenker in het paleis van de koning werkte, heeft verdriet over de verwoesting van de stad Jeruzalem. Hij bidt tot God. En wat gebeurt vervolgens? God laat hem wachten. Zo kunnen we het… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Nehemia 2

Nehemia heeft verdriet als hij hoort over de situatie in Israël en Jeruzalem. Voordat hij naar de koning gaat, bidt hij. Hij laat ook zijn verdriet zien. Als hij bij de koning is, bidt hij opnieuw, door middel van een… Lees verder →

ds. W.J. Westland – Lukas 22:42-43

In Getsemané zien we Jezus in gebed. Zelfs als het lijden voor de deur staat, slaat Hij het gebed niet over. Zijn gebed is een voorbeeld: hoewel Hij zijn wensen uit, geeft Hij zich over aan de wil van Zijn… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Lukas 11:1b

De Heere Jezus Christus geeft gebedsonderwijs aan Zijn discipelen en aan ons op deze biddag nadat een van de discipelen Hem vraagt: Heere, leer ons bidden. Deze vraag komt als Jezus op weg is naar Jeruzalem om daar te lijden… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 7:7a

Jezus staat er in de Bergrede bij stil dat de Hemelse Vader omgang met ons zoekt. Hij wil gebeden zijn. Vaak denken wij vanuit onszelf – dat we niet kunnen bidden of dat God ons niet zal horen. Terwijl de… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen