Tag Berg

ds. B. de Graaf – Mattheüs 5:14-16

De Heere Jezus Christus onderwijst in de bergrede Zijn discipelen en wijst hen erop dat zij het zout der aarde en het licht der wereld zijn. Het gaat om het zijn, stille gelovigen, niet zozeer door hun woorden. Niet dat… Verder lezen →

kand. L.G. de Deugd – Mattheüs 28:16-18

De verschijning van de Heere Jezus op de berg in Galilea na Zijn opstanding uit de doden had Hij reeds voor Zijn lijden en sterven aangekondigd. Al Gods beloften worden vervuld, Zijn Woord is waarheid. Het is Jezus, de Herder,… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Psalm 24:7-10

De verhoogde poorten voor de Koning der ere In Psalm 24 is het koning David die hoog opheft van de Koning der ere. Hem komt de eer toe omdat de Heere naar hem omziet en van hem weet. In de… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen