Tag Beloken Pasen

ds. J.W. van Estrik – Lukas 24:35

De twee discipelen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs krijgen uitgelegd wat ze daarvoor gehoord hadden van de Heere Jezus Christus. Toen Hij in hun huis kwam, zat Hij aan, zegende Hij het brood, brak Hij het brood en gaf… Verder lezen →

kand. A. den Hartog – Johannes 20:14-16

De opgestane Christus verschijnt als eerste aan Maria Magdalena. Wie was zij? Wat we over haar weten is dat Christus van haar zeven duivelen uitgeworpen had. Ze wordt in de Bijbel beschreven als een vrouw die in de nabijheid van… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Lukas 24:21

Wanneer we met de Emmaüsgangers oplopen met Beloken Pasen, dan komt de vraag tot ons of we weten wat we zeggen? De twee die van Jeruzalem naar Emmaüs spreken over de derde dag maar houden ondertussen de Bijbel -het profetische… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Johannes 11:28

Als Martha hoort dat Jezus onderweg is, dan gaat ze naar Hem toe. Ze belijdt dat Hij de Christus is en gelooft in Hem, ook dat er een opstanding zal zijn (al gelooft ze nog niet dat dat ook over… Verder lezen →

ds. A.A.W. Boon – Johannes 20:19-23

Jezus verschijnt aan Zijn discipelen, als zij achter gesloten deuren zitten. Hij komt hen tegemoet met ‘Vrede zij ulieden’. Op beloken Pasen [=deze zondag] zitten de discipelen achter gesloten deuren, maar Christus zendt hen de wereld in. Hij gaat hen… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen