Preekaantekeningen

Tag

belijdenisdienst

ds. S.T. Lagendijk – Filippenzen 3:10a

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Filippi dat het gaat om het kennen van de Heere Jezus Christus en de kracht van Zijn opstanding. De kracht is in ons niet, de kracht is alleen in Hem. En dat… Lees verder →

ds. S.T. Lagendijk – Hebreeën 12:1-3

De apostel Paulus moedigt in de Hebreeënbrief de gelovigen aan om vol te houden. Door te leren van hen die voorgingen, de wolk der getuigen. Wat het betekent om de Heere te dienen ongeacht de omstandigheden. Juist in de moeilijke… Lees verder →

ds. H. Markus – 1 Petrus 5:10-11

Wat een God is Hij De groet van Petrus aan de gelovigen die te kampen hebben met lijden zoals hij dat zelf ook ervaren heeft hoewel hij eerder het lijden juist niet nodig achtte, is de groet met hét perspectief:… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Romeinen 7:4

Het geheim van het nieuwe leven Van nature zijn wij mensen getrouwd met de wet. En die wet kan niet anders dan ons veroordelen omdat wij niet volkomen gehoorzaam zijn wat God eist. Zijn we ook met Christus gestorven aan… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen