Tag bekering

prof. M.J. Kater – Jeremia 32:38

Het volk Israël – de inwoners van Jeruzalem – hebben de HEERE op het hart getrapt. Zij hebben Zijn oordeel verdiend. God wendt zich echter niet van het volk af, maar keert zich naar het volk toe en wijdt zich… Verder lezen →

dr. P. Masters – Jesaja 2:1-2

De profeet Jesaja profeteert over de laatste dagen dat mensen zullen worden toegebracht tot het Koninkrijk van God. Zoals een rivier stroomt, zo zullen ze toevloeien. Mensen komen tot geloof in de Heere Jezus Christus en bekering. Het Evangelie klinkt,… Verder lezen →

ds. W.J. van den Brink – Handelingen 13:6-12

Barnabas en Saulus worden door de Heilige Geest naar het eiland Cyprus gezonden om daar het Woord van God te brengen. Wat vervolgens gebeurt is dat de tovenaar Elymas het werk wederstaat en probeert om stadhouder Sergius Paulus ervan af… Verder lezen →

P.D. Rowland – Handelingen 17:30-31

De apostel Paulus is op de Areoagus in gesprek met de Grieken die allerlei afgoden dienen. Hij wijst hen erop dat God de enige ware God is en niet hun afgoden die niet kunnen horen en zien. God eist bekering… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Handelingen 2:37-42

De prediking van Petrus met Pinksteren heeft gevolgen. Mensen komen tot geloof en bekering door het werk van de Heilige Geest en zij volharden in het breken van het brood. Zo wordt vandaag het Heilig Avondmaal gevierd zoals de Heere… Verder lezen →

dr. P. Masters – Filippenzen 3:7-8

De apostel Paulus maakt de balans. Als hij ziet op de bekering tot God, door God gewerkt, dan gaat het om winst en verlies. In Christus een nieuw leven ontvangen en een nieuwe natuur. Er is ook ‘verlies’: niet meer… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 19:1-2

De Heere Jezus op weg naar Jeruzalem om te lijden en sterven komt in Jericho bij Zaccheüs die in een boom klimt om Christus te zien. Als Hij daar komt stopt Hij bij de boom en roept Zaccheüs naar beneden…. Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Nehemia 9:1-2, 38

Na het Loofhuttenfeest dat ten tijde van Ezra de wetgeleerde weer wordt gevierd door het volk van Israël, wordt het verbond vernieuwd. Het volk doet plechtige beloften aan God en zet er de handtekening onder. De zonden worden beleden en… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Mattheüs 3:8

De boodschap van Johannes de Doper, de voorloper van Christus, is een oproep tot bekering en het voortbrengen van vruchten. Aan de vruchten kent men de boom, zo leert Gods Woord ons. Ook de godsdienstige mensen kwamen tot Johannes de… Verder lezen →

ds. R.C. Boogaard – Jona 3:9-10

Op de preek van de profeet Jona bekeert Ninevé zich. God werkt krachtig door Zijn Geest en Woord. Het Woord maakt levend. Zo ook vandaag. Mensen die zich door Gods werk bekeren, omkeren. Met het aangekondigde oordeel klinkt het wie… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen