Tag Avondmaal

ds. N.J.M. Goedhart – Markus 2:18-23

Markus laat zien dat Jezus een tweeledig antwoord geeft op de vraag van de Farizeeën over het vasten. Zolang Jezus bij Zijn discipelen is, hoeven zij niet te vasten omdat er alle reden is om zich in Hem te verheugen…. Verder lezen →

ds. C. Bos – Mattheüs 5:6

In de Bergprediking ontvouwt Jezus het Nieuwe Verbond. Het is een prediking van belofte en gerechtigheid. Hij is gekomen om die wonderlijke ruil te verrichten: Hij onze ongerechtigheid, wij Zijn gerechtigheid. Door de Geest leren we hongeren en dorsten naar… Verder lezen →

ds. H. Markus – 1 Thessalonicenzen 5:18

Paulus roept de gemeente te Thessaloniki op, aan het einde van zijn brief, om in alles dankbaar te zijn. Die dankbaarheid is er niet vanwege de omstandigheden of iets in onszelf, maar die vindt zijn bron in de genade (eucharistio,… Verder lezen →

ds. D.C.G. van der Kraan – Psalm 8

In Psalm 8 gaat het over mens-zijn. Deze wereld is een gevallen wereld. Willen we weten wat mens-zijn echt betekent, dan moeten we op Christus zien. Hij is mens geworden en heeft het mens-zijn voorgeleefd. Hij heeft onze zonden gedragen… Verder lezen →

ds. A.B. van Campen – 1 Koningen 19

Elia is na de gebeurtenis op de Karmel. God zoekt hem echter op door een engel die hem maant op te staan en te eten. Zo kan Elia verder. God komt ons ook tegemoet in een woord of een lied,… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Ruth 2:21-23

Ruth krijgt van Boaz een persoonlijke, nauwkeurige en veelbelovende uitnodiging. Ze mag op zijn akker blijven. Daar is het goed en veilig. Ruth kreeg alles wat ze nodig had. Zo worden wij opgeroepen op de akker van de genade te… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Lukas 24:35

De twee discipelen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs krijgen uitgelegd wat ze daarvoor gehoord hadden van de Heere Jezus Christus. Toen Hij in hun huis kwam, zat Hij aan, zegende Hij het brood, brak Hij het brood en gaf… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Exodus 25:23-30

In de tabernakel lagen op de tafel de toonbroden. Christus is het Brood des Levens. Hij wil Zijn kinderen voeden voor het eeuwige leven. Het tafelhout werd kruishout, voor Hem geen goud, maar doornen. In het avondmaal zien we dat… Verder lezen →

ds. J.M. Molenaar – 1 Koningen 18:37-39

Op de Karmel blijkt dat God voor Zijn volk strijdt. Elia stelt het volk een indringende vraag: hoe lang blijven jullie op twee gedachten hinkelen? Dan blijkt dat niet het volk verzwolgen wordt, maar het offer geheel wordt verteerd. Dat… Verder lezen →

ds. G.J. Hiensch – Psalm 103:1

  Deze woorden horen helemaal bij het Avondmaal. Na iedere viering wordt een deel van Psalm 103 gelezen. Wat mij treft: wat een gelukkige keuze. De lofprijzing van de dichter. En dat dat door de traditie is overgenomen. We willen… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen