Tag Apollos

dr. P. Masters – 1 Korinthe 4:1

De apostel Paulus onderwijst de Korintiërs over hoe om te gaan met dienaren van het Woord. Ze zijn dienstknechten van God. Het gevaar is werelds denken: tegenop zien, trots, streven naar welvaart en welsprekendheid. Dienaren zijn geroepen om sober en… Verder lezen →

prof. A. Huijgen – 1 Korinthe 4:7

Paulus wenst niets anders te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij wijst de gemeente van Korinthe erop dat hij, Paulus, zich alleen door God laat oordelen. God heeft hem gezonden. Het oordeel van de gemeente van Korinthe raakt… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Handelingen 19:1b, 2

Maandag 5 juni 2017 (tweede Pinksterdag) – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp Handelingen 19 vers 1b – 2 ‘En enige discipelen aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen als gij… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen