Tag ambtsdragers

ds. W.J. Westland – Mattheüs 5:14a

In de Bergrede zegt Jezus tegen Zijn discipelen dat zij het licht der wereld zijn. Daar tegenover staat de uitspraak van Jezus Zelf dat Hij het licht der wereld is. De discipelen kunnen dat alleen maar zijn omdat Jezus de… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Mattheüs 4:19

De Heere Jezus roept bij aanvang van Zijn bediening Zelf zijn discipelen: volg Mij na. Achter Hem aan. o geldt het ook voor het ambtswerk in de christelijke gemeente. Wij zijn geroepen om het Evangelienet uit te werpen. God Zelf… Verder lezen →

ds. B.L.P. Tramper – Jesaja 22:20-22

Sebna en Eljakim dienden als sleuteldrager, ambtsdrager, onder koning Hizkia. Het ging Sebna om zichzelf, om zijn eigen eer. Hij wordt ervoor gestraft. Eljakim dient, als een vader, de belangen van de inwoners. Hij heeft oog voor álle inwoners en… Verder lezen →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – Lukas 4:13-19

Jezus’ gewone leven was een leven door de kracht van de Geest. Alleen uit Gods genade kunnen ook wij leven. Jezus gaat naar de synagoge om God te ontmoeten. Daar luistert Hij naar het Woord en leest uit het Woord…. Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Efeze 4:1-16

Paulus werkt in Efeze 6 uit hoe de gemeente van Christus handen en voeten krijgt. In zijn beschrijving zou je een Romeins galeischip kunnen zien: met roeiers (gemeenteleden), motiveerders (ambtsdragers) en de kapitein (Christus). De eenheid in de gemeente is… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Lukas 2:48b

Het is evangelist Lukas die de eerste woorden van Jezus heeft opgetekend. Jezus is op dat moment twaalf jaar en zit dan al in de tempel met de leraars en onderwijst hen. Ondertussen zijn Zijn ouders, Jozef en Maria, hem… Verder lezen →

ds. W. van Vlastuin – 1 Timotheüs 4:16

Op deze Nieuwjaarsmorgen klinkt een woord van vermaning: heb acht op uzelf en op de leer, dat u daarin volhardt. Het grootste gevaar komt niet van buitenaf maar zit in onszelf. Dat geldt ook de nieuwe ambtsdragers die in de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 2:1-12

God is een God van verrassingen. Hij bracht magiërs (astrologen) tot aanbidding voor het Kind Jezus, de geboren Koning. In de geschiedenis zien we Gods grootheid, die mensen van veraf, dichtbij brengt en alles laat meewerken ten goede. Zo zorgt… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 16 vers 13-17

De joodse mensen zagen Jezus niet als de Christus of Messias, maar als een bijzondere profeet. Wie is Jezus voor ons?  De belijdenis dat Hij de Christus is, zoals Petrus beleed, heb je niet van jezelf, maar is door God… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen