Tag ambassadeur

Ibrahim Ag Mohamed – 2 Korinthe 5:9

Mensen die in God geloven leven een leven met een groot doel. Het leven tot eer en in de dienst van de Heere. De apostel Paulus reikt ons in 2 Korinthe 5 maar liefst tien onderdelen aan. Het gaat over… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 13:5

De apostel Paulus wijst de christenen in de gemeente van Korinthe op de ware bekering. Niet een halve en lichte bekering die geen werkelijke verandering brengt in het leven maar droefheid tot God. Want alleen dat werkt een onberouwelijke bekering…. Verder lezen →

ds. P. de Vries – Efeze 1:3-6

De uitverkiezing van zondaren die zalig zullen worden is van eeuwigheid. Het is de verkiezing van voor de grondlegging der wereld in Christus. God de Vader heeft Christus eerst verkoren. Hij heeft redenen uit Zichzelf genomen in de Raad des… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Lukas 10:1-20

Jezus roept ons op niet als toerist door het leven te gaan, maar ambassadeur van Hem te zijn. Van de 70 leerlingen die Hij op een urgente missie stuurde, weten we geen naam of leeftijd. Zo mogen we onze eigen… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen