Tag afhankelijkheid

ds. P. den Ouden – Hooglied 8:5a

Als het in het Hooglied gaat over de bruid, de kerk van God, die liefelijk leunt op haar Liefste, de Bruidegom de Heere Jezus Christus, dan gaat het om een leven met Hem. In Hem geloven, van Hem afhankelijk zijn,… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Psalm 105:8-10

De rijkdom en de heerlijkheid van Gods verbond Het verbond van God is een eeuwig verbond, Zijn trouwverbond. Dat verbond bestaat uit twee delen: Zijn trouw enerzijds en ons geloof anderzijds. Hem onvoorwaardelijk te geloven dat onze kinderen zalig zullen… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 15

‘In de kribbe gelegd om gekruisigd te worden’ Jezus is gekomen naar deze wereld om de toorn van God over de zonden te dragen. In de schaduw van de kribbe in Bethlehem waarin Hij gelegd werd toen Hij geboren werd… Verder lezen →

ds. P. Verhaar (Zuilichem) – Psalm 5 vers 9

Zondag 22 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. P. Verhaar (Zuilichem) – Psalm 5 Voorzang: Bedezang voor de predicatie Gebed, Votum en groet Psalm 5 vers 1 en 3   Voorlezing van de wet des Heeren, Exodus… Verder lezen →

Ds. D. Siebelink – Exodus 33:1-17

Ds. D. Siebelink Ichthuskerk Reeuwijk, 10/9/2017, 18:30 uur Voortzetting + dankzegging Heilig Avondmaal   Exodus 33:1-17 Alles lijkt weer goed. Immers, Hij zal Zijn engel meezenden. Beloften worden vervuld. Doordat Hij Zijn geleide meezendt. Vijanden voor hun aangezicht verdreven worden…. Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen