Tag Advent

ds. J.H. Visser – Lukas 1:57-80

Zacharias zingt het uit, nu Johannes geboren is. Hij profeteert over de verlossing die God gerealiseerd heeft. Grote woorden, die betrekking hebben op de hele wereld, maar ook op individuele levens. Wij willen van nature niet zoveel met God te… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 1:21-22

De apostel Petrus schrijft aan de gelovigen die verstrooid zijn. Ze zijn vreemdelingen op aarde en behoren aan een ander Koninkrijk. Eerst gaat het over het geloof in Christus die uit de doden opgewekt is. Vervolgens klinkt de oproep tot… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Jesaja 64:1a

Jesaja beschrijft een Adventsgebed: ‘Och dat U de hemel zou openscheuren…’ Het volk ervaart een grote afstand tot God, het lijkt alsof de hemel gesloten is. Dat komt door hun zonden. In het verleden is God gekomen en neergedaald. Dat… Verder lezen →

ds. A.B. van Campen – Lukas 1:26-38

Maria geeft zich – met haar vragen en twijfels – over aan God. Ze waagt de sprong in geloof. God zoekt een alledaags meisje op in een heel gewoon dorp. Het is typerend voor Gods handelwijze: wij kunnen Zijn gedachten… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Jesaja 8:1-4

In de tijd van koning Achaz dreigt Juda aangevallen te worden door twee koningen. Bij de koning Achaz slaat de schrik om het hart maar God spreekt door de profeet Jesaja. Eerst met een teken dat Achaz weigert te vragen… Verder lezen →

ds. A. van Wijk – 2 Kronieken 33

In het geslacht van de Heere Jezus Christus die uit het huis van David is staat ook de naam van Manasse. Manasse diende eerst de afgoden, liet mensen doden en bracht zelfs kindoffers. Maar hij kwam later tot bekering. Laten… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Jesaja 25:9

Tegen de achtergrond van een donkere tijd zingt Jesaja een (dank)lied. Het volk is bij God vandaan gegaan – heeft kwaad en onheil er ook niet mee te maken dat de kerk haar positie niet begrijpt en de boodschap van… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Jesaja 62:11-12

Het volk van Israël in ballingschap in Babel krijgt het te horen dat hun Heil komt. Dat Heil gaat over de Heere Jezus Christus. God is in Christus bewogen met zondaren om hen te redden. Hij is Jehova Shammah. En… Verder lezen →

prop. J.W. Sterrenburg – Lukas 1:34a en 38a

Maria is een gelovig meisje die haar vragen en twijfels wel inbrengt, maar zich ook overgeeft aan God. Hij schakelt haar in. Ze had genade gevonden, dus blijkbaar had ze ook naar die genade van God gezocht. Zo wil God… Verder lezen →

kand. Joh. Fekkes – Lukas 1:13

Voor de komst van de Messias naar deze wereld was er een periode van zo’n 430 jaar tussen het Oude en Nieuwe Testament. Ondanks de duisternis in die ‘stilte’ was er de verwachting bij de oude Zacharias en Elisabet van… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen