Tag 2 Timotheüs

dr. P.J. Verhagen – 2 Timotheus 1:7

De Geest die met Pinksteren is uitgestort is een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Er zijn een aantal parallelen met het joodse wekenfeest: Jezus Christus redt ons van de dood en de Geest schrijft het gebod van God in… Verder lezen →

prop. R.P. Hoogenboom – 2 Timotheüs 2:8

Paulus roept Timotheüs ertoe op de opstanding van Christus niet te vergeten. Hoewel het waar is dat er geen Pasen is zonder Goede Vrijdag, is Christus’ opstanding en opwekking uit de dood het bewijs van Zijn koningschap. Dat feit mogen… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – 2 Timotheüs 2:8a

In de brief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheüs moedigt hij hem aan. Hoe zou Timotheüs meer bemoedigd zijn dan met de woorden: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Hij heeft de… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – 2 Timotheüs 1:1-14

De apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs een afscheidsbrief. Er is een diepe band tussen hen en Paulus maakt zich zorgen over Timotheüs die dreigt op te geven. Paulus wijst hem bemoedigend op het pand dat aan hem… Verder lezen →

kand. M. Diepeveen – 2 Timotheüs 1:9-10

De apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. Met affectie wijst hij hem op het Evangelie van vrije genade. Timotheüs wordt hierdoor opgewekt om zich niet te schamen. Het leven en de zijn door de opstanding van Jezus Christus uit… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Timotheüs 4:7-8

De apostel Paulus blikt terug op zijn leven en schrijft over de goede strijd van het geloof. Het is de goede, de waardige strijd. Deze strijd gaat over de eeuwigheid, de strijd om de ziel. De strijd is niet mogelijk in… Verder lezen →

ds. C.J. Overeem – 2 Timotheüs 2:8a

Paulus roept Timotheüs op om in gedachten te houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Het is bij het werk in de gemeente maar ook bij alles wat ons in het leven overkomt, aan tegenslag en lijden, belangrijk… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – 2 Timotheus 1: 9-10

Jezus Christus heeft door Zijn dood en opstanding het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. Wij hebben de dood verkozen boven het leven. Als het erop aan komt, staan wij voor een dichte slagboom. Christus heeft die slagboom omhoog getild… Verder lezen →

ds. W. Nobel – 2 Timotheüs 2:11-13

Zondag 13 mei 2012 – HHG Waarder/Driebruggen – ds. W. Nobel (Kesteren) – Schriftlezing 2 Timotheüs 2: 1-13 Ps 118:8 Ps 68:9 2 Timotheüs 2: 1-13 Ps 139:1,2 Ps 62:5 Ps 119:67 2 Timotheüs 2: 11-13 1. Een tweevoudige bemoediging 2…. Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen