Preekaantekeningen

Tag

2 Thessalonicenzen

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 3:6

De apostel Paulus waarschuwt de broeders en zusters in de christelijke gemeente om niet mee te gaan in het gedrag van anderen die ongeregeld wandelen. Het gaat om mede broeders en zusters binnen de christelijke gemeente. Paulus gebruikt militaire termen… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 3:1

In het tweede brief aan de gemeente te Thessalonici vraagt de apostel Paulus de gelovigen om voorbede. Het is een kenmerk en verantwoordelijkheid van de ware gelovige om te bidden voor de voortgang van het Evangelie. Dat het Woord van… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 2:13-17

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar 2020 komt het apostolisch onderwijs dat Paulus aan de gemeente van Thessalonici schrijft tot ons. Wij zijn altijd schuldig om God te danken. Hij heeft de Zijnen verkoren van eeuwigheid. God trekt… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 2:1

Tekenen van het einde der tijden De apostel Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de gemeente van Thessalonicenzen over de tekenen van het einde van de tijden. Er zal een grote afval plaatsvinden en de antichrist zal worden geopenbaard…. Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 1:3

De noodzaak van geloofsgroei In de tweede brief van de apostel Paulus, geschreven samen met Silvanus en Timotheüs, aan de gemeente te Thessaloniki wijst hij op de noodzaak van geloofsgroei. Het leven van een christen bestaat uit het te allen… Lees verder →

ds. J.B. Huisman – 2 Thessalonicenzen 3:5

Een gebed bij het doen van belijdenis In zijn tweede brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonici komt een aantal vermaningen aan de orde. Het is niet in eigen kracht mogelijk om God te dienen en naar Zijn geboden… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen