Tag 1 Timotheüs

ds. D.C. Flapper – 1 Timotheüs 4:8b

De apostel Paulus onderwijst zijn geestelijke zoon Timotheüs in de pastorale brief over de standvastigheid in het geloof. De lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de Godzaligheid is tot alle dingen nut. Er is geen omstandigheid, ook niet in… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – 1 Timotheüs 6:6

De apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs over de Godzaligheid. Het is een groot gewin, met geen aards goed te vergelijken. Het is het ware geluk dat voorbij de dood reikt tot het eeuwige leven. Het is door het volbrachte werk… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Timotheüs 6:7

Wij mensen worden geboren zonder dat we zelf iets deze wereld inbrengen en zo zal het ook zijn wanneer we sterven. Onze ziel verlaat het lichaam en gaat de eeuwigheid in. Dan staan we voor God in het oordeel. Toch… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Timotheüs 1:15

Het Evangelie van vrije genade is een getrouw woord om door alle mensen aanvaard te worden. Christus Jezus de Zoon van God kwam naar deze aarde om te betalen voor de zonden. Wij moeten bekeerd worden om het Koninkrijk van… Verder lezen →

ds. J. Post – 1 Timotheüs 6:6

De apostel Paulus bevestigt volmondig dat de Godzaligheid een groot gewin is. Maar niet winst zoals op een winst- en verliesrekening zoals dwaalleraars menende er financieel gewin mee te kunnen behalen. Aardse schatten zijn slechts tijdelijk en vergaan. Wie alleen… Verder lezen →

ds. W. van Vlastuin – 1 Timotheüs 4:16

Op deze Nieuwjaarsmorgen klinkt een woord van vermaning: heb acht op uzelf en op de leer, dat u daarin volhardt. Het grootste gevaar komt niet van buitenaf maar zit in onszelf. Dat geldt ook de nieuwe ambtsdragers die in de… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Timotheüs 2:5

De enige Middelaar Jezus Christus, de Middelaar van God en van de mensen, is veel meer dan een ‘zakelijke’ mediator die twee partijen bij elkaar brengt die door beiden wat toe te geven tot elkaar komen. God is heilig, volmaakt… Verder lezen →

ds. N. van der Want – 1 Timotheüs 1:16

De barmhartigheid van God aan Paulus betoond Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs over zijn leven. Hij noemt zichzelf de voornaamste, de eerste van de zondaren. Tegen die zwarte achtergrond van zijn wettische bestaan schittert Gods barmhartigheid. De lankmoedigheid… Verder lezen →

ds. W. Pieters – 1 Timotheüs 4:3b-5

3. … tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en… Verder lezen →

ds. P. Vroegindeweij – 1 Timotheüs 6:12

Senior pastor Paulus moedigt junior pastor Timotheus aan om de goede strijd te strijden. Christus heeft het lijden verdragen en de schande veracht, in dat spoor mogen wij volgen. Hou vol! Blijf op Hem vertrouwen, houd vast aan de belijdenis… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen