Preekaantekeningen

Tag

1 Thessalonicenzen

ds. J.J. van den End – 1 Thessalonicenzen 5:19-22

Paulus wijst erop dat de we de profetieën niet moeten verachten. In de kerkgeschiedenis zijn vele voorbeelden van profetieën, zoals Charles Haddon Spurgeon en Betsie ten Boom. Goede preken zijn profetisch: ze duiden de tijd en ons leven in het… Lees verder →

ds. P.C. Hoek – 1 Thessalonicenzen 4:18

De apostel Paulus schrijft aan zijn eerste zendbrief aan de gemeente in Thessalonica over de wederkomst van Christus. Hij die de Redder is voor de gelovigen op aarde zal verschijnen als Rechter. De lezers van de brief meenden dat zij… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Thessalonicenzen 5:1

Zondag 3 december – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [London] – 1 Tessalonicenzen 5 vers 1 ‘Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.’

Ds. W. Moehn – 1 Thessalonicenzen 5:19

Zondag 26 mei 2016 – Ichthuskerk Reeuwijk – Prof. dr. W. H. Th. Moehn – 1 Thessalonicenzen 5:19 (Blus de Geest niet uit)

© 2021 Preekaantekeningen