Tag 1 Petrus

ds. R.W. de Koeijer – 1 Petrus 2:4-6

Petrus wijst er in zijn brief op dat Christus de door God gegeven Hoeksteen is. Hij is de hoeksteen gewórden, niet omdat wij dat wilden, maar omdat God het in Zijn raad besloten had. Bij ons is er van nature… Verder lezen →

ds. M. van Reenen – 1 Petrus 1:8a

Christus liefhebben De apostel Petrus schrijft in zijn zendbrief over de liefde tot Christus. Naast de drie-eenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wijst hij op de drie-eenheid van geloof, hoop en liefde. De ware liefde… Verder lezen →

ds. K.J. Kaptein – 1 Petrus 2:9

Petrus schrijft aan de jonge christengemeenten dat ze een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig en verkregen volk zijn. God had Israël apart gezet, maar sinds Pinksteren wordt de gemeente ook bij Gods verbond gerekend. Ze gemeente is een… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 1:22-23

Het Woord van God, de Bijbel, is niet zomaar een boek. De apostel Petrus beschrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, wat het Woord van God is. Het is het Woord van de waarheid, het eeuwige Woord, het levende Woord, het… Verder lezen →

prop. A. Vonk Noordegraaf – 1 Petrus 2:21

Petrus schrijft in zijn brief aan christenslaven. Zij mogen en moeten op Christus zien die ook geleden heeft. Wij lijden niet zoals die christenslaven toen, maar moeten evenzeer op Christus zien. Zijn voetstappen drukken, Hij is ons (in het lijden)… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 1:3-5

Petrus, de apostel van de hoop, roept de lezers van zijn brief en ons vandaag op om God te zegenen. Hij heeft in Zijn grote barmhartigheid ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. De erfenis… Verder lezen →

ds. H. Markus – 1 Petrus 5:10-11

Wat een God is Hij De groet van Petrus aan de gelovigen die te kampen hebben met lijden zoals hij dat zelf ook ervaren heeft hoewel hij eerder het lijden juist niet nodig achtte, is de groet met hét perspectief:… Verder lezen →

ds. H. Markus – 1 Petrus 5:10-11

Petrus wijst op het einde van zijn brief op de God van alle genade. Daar moeten we het van hebben. Het leven van een christen is als het goed is samen te vatten in een woord: genade. God die ons… Verder lezen →

Nieuwere berichten »

© 2022 Preekaantekeningen