Tag 1 Petrus

ds. N.J.M. Goedhart – 1 Petrus 5

Petrus bemoedigt aan het einde van zijn eerste brief de christenen – de kleine gemeenten in de verstrooiing en in de minderheid. Het volgen van Jezus kan moeilijk worden. We mogen echter op Jezus zien. Onze zorgen op Hem werpen…. Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – 1 Petrus 2:11-25

Petrus wijst de christenen in de verstrooiing erop dat er twee gevaren zijn: isolatie en assimilatie. Christenen zijn op de plek waar God hen stelt vreemdelingen met een dubbele loyaliteit. Hun diepste identiteit ligt echter wel in Christus. Uit concrete… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 5:7

De apostel Petrus roept de christenen op om op God te vertrouwen in alles. Het woord dat hij gebruikt is al onze bekommernis op God werpen, onmiddellijk naar Hem gooien en niet zelf proberen te dragen. Hij zorgt voor Zijn… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – 1 Petrus 1:3

Petrus schrijft over de hoop: de opstanding van Jezus uit de dood geeft hoop op het eeuwige leven. De erfenis wordt voor de gelovigen bewaard in de hemel en het geloof hier op aarde beschermd waarin de kracht van God… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 4:1

De gelovige lijdt niet in directe zin zoals Christus Jezus heet geleden. Zijn lijden en sterven was betaling voor de zonden en verwerving van het eeuwige leven. Tegelijkertijd heeft het lijden, de vervolging en verdrukking, van de gelovige ook een… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 3:15

De apostel Petrus roept christenen op om de Heere te heiligen in het hart. Het gaat over het erkennen en grootmaken van de Heere. Dankbaar te zijn met wat we ontvangen waar we om vragen is een ding, maar nog… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 1:23

De apostel Petrus benadrukt dat de wedergeboorte, van God uit geboren, onvergankelijk zaad is. Het is voor eeuwig en maakt dat de gelovigen hun zaligheid niet kunnen verliezen. De volharding van de heiligen laat tegelijkertijd zien dat er sprake is… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 1:21-22

De apostel Petrus schrijft aan de gelovigen die verstrooid zijn. Ze zijn vreemdelingen op aarde en behoren aan een ander Koninkrijk. Eerst gaat het over het geloof in Christus die uit de doden opgewekt is. Vervolgens klinkt de oproep tot… Verder lezen →

ds. D.H.J. Folkers – 1 Petrus 1:1-2

De apostel Petrus schrijft aan de christenen die als vreemdelingen in verschillende gebieden wonen. Hij wijst ze erop dat ze uitverkoren vreemdelingen zijn. Hun burgerschap is niet op aarde maar in de hemel. In God hebben ze een nieuwe identiteit… Verder lezen →

ds. C.D. Zonnenberg – 2 Petrus 1:1-11

    Ik zou zo graag een ketting rijgen. Ken je dat? Dat liedje. Haha, Victoria. Dat klinkt als spot. Alsof iemand uitgelachen wordt. Haha. Lekker puh. Zo werd Jezus ook bespot, hangend aan het kruis. Er werd gespot met… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen