Preekaantekeningen

Tag

1 Petrus

ds. C.D. Zonnenberg – 2 Petrus 1:1-11

    Ik zou zo graag een ketting rijgen. Ken je dat? Dat liedje. Haha, Victoria. Dat klinkt als spot. Alsof iemand uitgelachen wordt. Haha. Lekker puh. Zo werd Jezus ook bespot, hangend aan het kruis. Er werd gespot met… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 5:10

De apostel Petrus sluit zijn eerste zendbrief af met een gebed, zegen, belofte en doxologie. De God aller genade. Hij is genadig, bij Hem is allerlei genade verkrijgbaar. Zijn Naam is zo zoet, Zijn genade zo kostbaar. Zie op Hem… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 5:5-7

De apostel Petrus leert de jongeren om de ouderen onderdanig te zijn. Nederigheid en onderdanigheid is onmisbaar voor een christen. God wederstaat degene die zich ongenaakbaar, trots en hooghartig waant. Dan ben je als een ballon, opgeblazen. Maar God geeft… Lees verder →

ds. L. Krooneman – 1 Petrus 2:4-5

De apostel Petrus wijst in zijn eerste zendbrief naar de Heere Jezus Christus die de levende Steen is. Hij is de Hoeksteen waarop het geestelijk huis, het Koninkrijk van God gebouwd is. Wie in Hem gelooft, wie op Hem bouwt,… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 4:12

De apostel Petrus benadrukt keer op keer in zijn eerste zendbrief dat het lijden bij het christelijk leven hoort. Christenen hebben er voor getekend, het is onvermijdelijk. Van nature willen wij mensen niet lijden en doen we er alles aan… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 4:1

In het vierde hoofdstuk van zijn eerste zendbrief wijst de apostel Petrus op de geestelijke strijd die gaande is. We moeten alle beschikbare wapens ter hand nemen. Het eerste is de gedachte van Christus. Hem voor ogen hebben in het… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 3:15

Petrus, de apostel van de hoop, schrijft in Zijn zendbrief veelvuldig over de geestelijke hoop. Het is de ware hoop, de Bijbelse hoop die gegrond is op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Het is de hoop van… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 3:8

Het is de apostel Petrus die in zijn eerste zendbrief aanspoort om eensgezind te zijn. Een van gedachte in de gemeente van Jezus Christus. Om medelijdend te zijn, om te wenen met hen die wenen. Om elkaar lief te hebben… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 2:25

In zijn eerste zendbrief herhaalt de apostel Petrus dat Jezus de goede Herder is. Hij gaf Zijn leven voor de Zijnen. Aan de voet van het kruis zien we de lijdende Borg. “Leer mij o God Uw lijden recht betrachten,… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 2:9-10

De apostel Petrus leert de christenen dat hun identiteit in Jezus Christus ligt. Dat zij uitverkoren zijn, een uitverkoren geslacht en een verkregen volk. Geroepen om Hem te dienen en een koninklijk priesterdom. De kerk is verenigd in Jezus Christus…. Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen