Tag 1 Korinthe

M. Kanagalingam – 1 Korinthe 11:1

Paulus roept de christenen op om zijn navolgers te zijn zoals hij van Christus is. Dat is wat als je bedenkt dat wij mensen zondaren zijn. Wie durft dit na te zeggen? Het is door het Evangelie van Christus en… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – 1 Korinthe 2:10-12

Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 dat de Geest, die de diepten van God kent, ons gegeven is. God maakt ons met God bekend. Als een onneembaar kasteel kunnen wij niet tot God naderen, slechts dankzij het reddende werk van… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – 1 Korinthe 12

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort en nu woont hij in de harten van de gelovigen. Hij deelt gaven uit die besteed worden ten dienste van anderen. Waar de kerk de werkplaats van de Heilige Geest is en de… Verder lezen →

ds. G.D. Kamphuis – 1 Korinthe 15 : 25

Op Gede Vrijdag en Pasen heeft Jezus de beslissende slag geslagen, maar het is nog geen Victory Day. Jezus regeert nu nog tussen Zijn vijanden – waar wij zoveel last van kunnen hebben: ziekte, zonde, dood, verslaving, stress. De vijanden… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – 1 Korinthe 15:12-21

Als de opstanding van Christus niet heeft plaatsgevonden is het geloof en de prediking ijdel. Paulus werkt deze gedachtegang uit en dat is voor ons soms herkenbaar. Maar Christus is echter wel opgestaan! Hij heeft de gerechtigheid voor ons verworven… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – 1 Korinthe 13:13

De liefde is een gave en opgave. Paulus kwam erachter dat hij niet van God hield, maar God wel van Paulus. Vanuit die liefde ga je de ander dienen, zeker in het huwelijk. Gods liefde is een bescherming en doet… Verder lezen →

prof. F.G. Immink – 1 Korinthe 15:44

Paulus wijst de gemeente van Korinthe erop dat de opstanding niet alleen een geestelijke, maar ook lichamelijke kant kent. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, maar ook opgewekt in onvergankelijkheid. Christus is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn…. Verder lezen →

ds. J. Koppelaar – 1 Korinthe 2:6-10

Als de vraag komt wat wijsheid is, dan leert het woordenboek dat in alle omstandigheden de juiste keuzes worden gemaakt. De wijsheid van God, die in de Bijbel te vinden is, gaat verder: onder alle omstandigheden te doen wat God… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – 1 Korinthe 3:10b

De apostel Paulus is scherp richting de christelijke gemeente te Korinthe, er vallen harde woorden. Maar niet zonder de liefde. Hij verwijt hen vleselijk te zijn terwijl hij zo graag tot hen als tot geestelijken, die naar de Geest wandelen, had… Verder lezen →

prof. A. de Reuver – 1 Korinthe 15:50-54

  De dood verslonden tot overwinning Voor Zijn troon en hier beneden, dat zingen we na de preek. Gemeente, ik denk dat er ook tijdens een rouwdienst toch wel erg dankbaar en verwonderd waren dat er zo duidelijk getuigd werd… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen