Preekaantekeningen

Tag

1 Koningen

ds. P.J.T. van den Herik – 1 Koningen 18:12b

God trekt zondaren uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen. Wat is het een voorrecht al van jongs af aan de Heere te vrezen. We zien het bij Obadja, die jonge Godsvreze. God werkt… Lees verder →

ds. W.M. van der Linden – 1 Koningen 17:2-6

De profeet Elia wordt nadat hij het oordeel heeft aangezegd in het paleis van koning Achab op non-actief gezet. De Heere zendt hem naar de beek Krith om daar voor een jaar te zijn. In eenzaamheid maar tegelijkertijd met God… Lees verder →

ds. J. Post – 1 Koningen 3:9a

Koning Salomo, de zoon van koning David, krijgt een droom. De Heere God stelt hem de vraag wat hij begeert: begeer wat Ik u geven zal. Salomo vraagt om een verstandig hart. Hij erkent de grootheid van de Heere en… Lees verder →

kand. V.S. van der Meer – 1 Koningen 17:1-6

Nadat de profeet plotseling voor de koning Achab verschijnt, brengt hij een boodschap van oordeel. Het is het Evangelie: de Heere is God, vlucht tot de Schuilplaats Jezus Christus, bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het… Lees verder →

ds. C. Boele – 1 Koningen 11:4

Salomo’s koningschap begon zo mooi, met de bede om wijsheid, maar lijkt te eindigen met een zwarte bladzijde. Salomo is gevallen voor vele vrouwen en volgt hun goden na. Zijn hart was niet volkomen met de HEERE, zoals dat aan… Lees verder →

prop. A. Vonk Noordegraaf – 1 Koningen 10:1-13

De koningin van Sheba, Makeda, heeft vragen, gaat op zoek naar antwoord en krijgt antwoord. Ze gaat te rade bij koning Salomo. In dit geestelijke staatsbezoek liggen lessen voor ons: wat zijn jouw levensvragen, waar zoek jij antwoord en heb… Lees verder →

kand. L. Solleveld – 1 Koningen 15 vers 1 en 2 Kronieken 13 vers 1

Koning Abia lijkt in 2 Kronieken 13 heel anders afgeschilderd te worden als in 2 Koningen 15. Zijn naam is ook anders: Abia (mijn vader is Jahweh) en Abiam (mijn vader is de zee). Abia is een richtingwijzer, maar geen… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – 1 Koningen 3:9

God wil een nieuw hart geven Koning Salomo vraagt God om een wijs, een verstandig hart nadat God Hem gevraagd heeft wat wil je van Mij hebben. In de eerste plaats gaat het over wat God graag wil geven. Hij… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Koningen 3:1-15

Koning Salomo werd al jong koning. Hij vroeg aan God een opmerkzaam hart. Dat is iets dat wij allemaal nodig hebben. Niet alleen luisteren met je oren en zien met je ogen, maar vooral ook met je hart. God wil… Lees verder →

ds. A. van Duinen – 1 Koningen 1:37

Salomo is een voorloper van de Messias. De wijze waarop hij koning werd, laat iets zien van de Vredevorst. Zijn rijk is dienend van aard. Salomo werd gezalfd bij de bron Gihon – waar Jeruzalem van afhankelijk van was. Wie… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen