Preekaantekeningen

Tag

1 Johannes

ds. G.D. Kamphuis – 1 Johannes 1:1-4

  Gemeente, de brief van Johannes. Maar is het wel een brief? Er staat geen adres. Hij schrijft wel over lieve kinderen. Daar zit intimiteit en betrokkenheid in. En broeders. Wie zijn dat? Waar wonen die? Dat is allemaal niet… Lees verder →

ds. W.A. Zondag – 1 Johannes 5:10-13

De apostel Johannes wijst er in zijn brief op dat alleen in Christus het eeuwige leven te vinden is. Van nature liggen we midden in de dood, door eigen schuld. Nog immer nodigt Christus ons welmenend om te komen tot… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Johannes 2:16

Trotsheid zit diep in ons. Het zit in ons allemaal en we hebben het zelf vaak niet eens in de gaten. De grootste uiting van trots is het negeren van de levende God en niet in Hem geloven. Wij kunnen… Lees verder →

E. North – 1 Johannes 4:7

De apostel Johannes wijst in zijn zendbrief op de liefde van God en de opdracht voor Gods kinderen om die liefde te betonen. Met bewogenheid voor de wereld door het Evangelie te brengen en te waarschuwen voor het oordeel. Gods… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – 1 Johannes 4:19

De apostel Johannes wijst erop dat Gods liefde aan onze liefde vooraf gaat. De wereld is door de zondeval gebroken, maar liefde kreeg een naam. Christus kwam om ons lief te hebben opdat wij elkaar liefhebben, in het huwelijk, maar… Lees verder →

ds. W. van Vlastuin – 1 Johannes 4:9

Aan het Kerstevangelie gaat het liefdevolle hart van God vooraf. Gods liefde strekt zich uit tot Zijn kinderen. God is liefde. Die liefde van God is aan ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in deze zondige en… Lees verder →

ds. H.P. Brendeke – 1 Johannes 1:5-2:2

De apostel Johannes schrijft over duisternis en licht. God is licht. In Hem is in het geheel geen duisternis – in tegenstelling tot ons. Als Gods licht je leven in schijnt, kom je er achter hoe zondig en schuldig je… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Johannes 5:18

Onveranderlijk onderscheiden van de wereld Het is de apostel Johannes die in zijn zendbrief een aantal zekerheden beschrijft. Wij weten dat christenen niet zondigen, niet gemakkelijk de zonden zoeken. Hun geweten functioneert. Er is zelfonderzoek. Wij weten dat de kerk… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Johannes 5:14

De noodzaak van gebed Wie niet bidt, ontvangt niet. God wil erom gevraagd zijn. In de Bijbel ontvangen we duidelijke instructies over het gebed. Dat we bidden en de manier waarop. Te bidden overeenkomstig Zijn wil, naar Zijn wil. God… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Johannes 2:7

De Christelijke gemeenschap Het is de apostel Johannes die het ‘oude’ gebod van elkaar liefhebben, de naaste liefhebben als onszelf, herhaalt en toch ook geeft. Geïnspireerd door de Heilige Geest mag hij schrijven aan de broeders in Christus waarbij het… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen