Zoekresultaten “geloof”

ds. J.W. van Estrik – Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7

De Bijbel, de Heilige Schrift, is het eeuwige Woord van God. De Heilige Schrift is volkomen in de zin dat er alles in staat wat nodig is om te geloven. Guido de Bres, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, was… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Artikel 27 Nederlandse Geloofsbelijdenis

‘Wie de kerk niet tot zijn moeder heeft, heeft God niet tot zijn Vader’  De algemene, katholieke, christelijke kerk is het lichaam van Christus. De wereldwijde kerk vormt een eenheid in het hoofd Jezus Christus. De kerk is niet gebonden… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Jakobus 4:4b

De apostel Jakobus zet de vriendschap met deze wereld tegenover de vriendschap met God. Die twee kunnen niet samengaan. Dit heeft gevolgen in de praktijk met hoe wij met onze naasten omgaan, hoe de relatie met God is en hoe… Verder lezen →

ds. M. Goudriaan – Habakuk 2:20

De profeet Habakuk richt de aandacht op de Heere die in Zijn tempel is. Er is veel gaande bij het volk Israël en de heidenvolken. Maar het is niet zonder dat de Heere ervan afweet en zal komen om te… Verder lezen →

prop. J. van Eijsden – Psalm 23:4

In Psalm 23 belijdt David zijn afhankelijkheid van de HEERE. Hij heeft Hem leren kennen als de Goede Herder. Psalm 23 is in Christus in vervulling gegaan. Hij gaat ons voor, zoekt ons op en is altijd bij ons ook… Verder lezen →

M. Mullins – Spreuken 5:15

In het onderwijs van koning Salomo gaat het over de eerbaarheid van het huwelijk. Daarbinnen is het water zuiver als het gaat om seksuele relaties, erbuiten is het vervuild. Het onderwijs komt tot ons voor hen die getrouwd zijn en… Verder lezen →

R. Burrows – Psalm 23:1

In Psalm 23 beschrijft David de zorg van de Heere. De Heere is mijn Herder en mij zal niets ontbreken. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij leidt door het dal van de schaduw van de dood en dat… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Mattheüs 25:1-13

De gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden laat het onderscheid zien tussen twee soorten mensen. Met een levend geloof en leven in het licht of niet. De Bruidegom is de Heere Jezus en het bruiloftsmaal is het Koninkrijk… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Heidelbergse Catechismus zondag 44

In de wet van God staat dat wij niet mogen begeren wat van een naaste is en aan ons niet is gegeven. De begeerte werkt de zonden. En omdat het in ons aller hart zit, is er inwendig onderzoek nodig… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 36

In de Tien Geboden van God gaat het ten diepste om de liefde en is de wet niet los van Christus, de Zoon van God, te zien. Als het dan gaat over de Naam van God dan gaat het anderzijds… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen