Jezus leert ons concreet te bidden. God wil dat we aan Hem vragen wat Hij voor ons kan betekenen. Jezus leert Zijn discipelen ook om te blijven bidden. Blijf bidden, blijf zoeken! En Hij leert dat de Geest er per definitie in mee komt. Dat belooft de Heere in Zijn Woord. Ook al verhoort Hij ons niet altijd (en niet op de wijze die wij graag zouden zien), Hij wil ons vergezellen in het leven.

Onbeschaamd bidden

Broeders en zusters, gemeente van Christus, ik weet niet hoe u hebt leren bidden. Ik vermoed van je ouders. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat? Het begint jong. In de wieg worden de knuistjes bij elkaar geduwd. Je went een gewoonte aan. Heere, zegen dit eten, Amen. En: Heere, Ik ga slapen ik ben moe. Toen kwam er een moment in ons gezin, met mijn ouders, dat ik niet meer naar bed gebracht wilde worden. Ergens onder aan de trap brulde mijn vader of moeder: vergeet je niet te bidden. Wij baden ook aan tafel, een vrij gebed. Bid jij maar. Doe maar een vrij gebed. Niet een formule of vast gebed. Maar gewoon wat er in je hart opkomt. Ik doe dat vanaf mijn elfde (ben nu 51 jaar); ik bid al 40 jaar een vrij gebed. Dan wordt een vrij gebed weer een vast gebed. Voor het slapen gaan heb je weer een soort riedeltje. Waarbij je ik slaap valt.

Het is cruciaal. De kern van de relatie. Daar gaat het om, dat weet je. En tegelijkertijd merk ik in gesprekken dat veel mensen worstelen met hun gebedsleven. Het is zo standaard. Zo lauw. Kunnen we daar iets aan doen? Heer, leer ons bidden.

Dat is precies wat de discipelen vroegen. Ze zagen Jezus terugkomen van een gebedstijd. Hij was met Zijn Vader. De discipelen zagen iets aan Hem dan. Even anders. Alsof Hij was opgeknapt. Wat zie je aan iemand die echt contact heeft gehad met God? Ze zien iets. Wat ze zelf nog niet kennen. De discipelen waren doorgewinterde bidders. Joodse mensen leerden bidden vanaf heel jong, het achttiende gebed. Zij kenden een gebedsleven. Iedere joodse gelovige kent dat. Deze mannen waren bidders.

Heer, leer ons ook zo bidden, zoals U bidt! Gelijk ook Johannes zijn discipelen leerde bidden. Een rabbi had de gewoonte iets van zijn geloofsleven door te geven door het gebed. Hij leerde hoe ze contact konden krijgen met God. Dit is hoe ik bid. Johannes deed dat ook. Het gebed van Johannes is nooit teruggevonden. Leer ons bidden! Wilt U ons ook zo’n gebed leden?

Jezus zegt: dat is goed. Dan leert Hij het Onze Vader. Dat komt in catechismus zondagen aan de orde. Jezus zegt: je mag deze accenten leggen. Je hebt het tegen een Vader. Niet een zucht omhoog. Wij hebben een adres. Abba. Papa. Vader. En dan zegt Jezus: bid maar om Uw eer, koninkrijk, brood, bescherming.

Les 1: Bid concreet

Als Jezus Zijn discipelen leert bidden, leert Hij: bid concreet. Ik denk dat wij te vaag bidden. Valt me op. Heel vaak is het vaag. Gewoon even eerlijk zeggen. Heer, zegen deze dag. Wilt U vandaag bij mij zijn? Heer, wilt U Reeuwijk gedenken. Dat is vaag bidden.

Jezus ontmoet de blinde Bartimeus in Jericho. Jezus preekt en geneest. Enorme oploop van mensen. De blinde hoort dat, hij denkt: dit is mijn kans. Hij komt bij Jezus. Moet je voor je zien. Wat zegt Jezus? Heer, ontferm U, zegt Bartimeus. Wat wil je dat Ik voor je doen zal? Hij dwingt Bartimeus om concreet te bidden!

Heer, wilt U vandaag bij mij zijn. Wat wil je dan dat Ik voor je doen zal? Ik heb er zelf eens over gepreekt, over Bartimeus. Ik vroeg me toen af, wat als Jezus die vraag aan mij zou stellen. Ik heet Ron. Er kwam niets boven. Ik durfde niets te vragen. Had niet de innerlijke vrijheid om het te vragen. Wat wil jij dat Ik voor je doen zal? Morgen! Naar school, werk, deze dag. Wat wil je dat Ik doen zal? Jezus wil dat je concreet vraagt. Wat is er? Wil je me helpen vandaag, als ik dat aan mijn vader vraag, zou hij zeggen: wat kan ik voor je doen. Jacobus schrijft: gij hebt niet omdat je niet bidt. Je benoemt het niet. Je bent er bang voor. Eerste les is: bid concreet. Geef me het brood voor vandaag.

En straks in de gelijkenis: geef me drie broden. Waarom drie? Nou, gewoon, die heeft hij nodig. Vraag het concreet. Waar je naar verlangt. Je mag alles noemen wat er in je leeft. Doe het concreet. Ga je confrontatie maar aan.

Les 2: Blijven bidden

Jezus gaat verder. Les twee is hoe je moet bidden. Er komt een gelijkenis. Er was een man die kreeg ’s avonds laat bezoek. Zat in zijn pyjama. Wordt aangebeld. Elf uur. Man! Kijkt even langs gordijntje. Een oude vriend. Met een koffer. Vriend, fijn leuk je te zien. Vriend vertelt: ik ben op doorreis. Laatste trein gemist. Mag ik bij jou logeren. Ja, nog een bed over. Concreet probleem: ik heb zo’n honger. Hoeveel moet je er hebben? Drie broden. Maar niks in de kast. Hij gaat naar de overbuurman. Goede vrienden. Klopt aan, in je pyjama over straat. Die liggen allang op bed. Zijn vinger gaat naar de bel. Tring. Dat klinkt heel hard. Er gebeurt niks. Nog een keer. Weer! Die vriend vergaat van de honger. Dit is was Jezus vertelt hè. Het is nu of nooit. Tring, tring, tring. Doe normaal, kinderen liggen net. Ssst! Hoe moet dat nou. Vinger naar de bel. Hoort gestommel. Koelkastdeur hoort hij. Drie broden. Dit flik je me nooit meer. Jezus zegt: nochtans om zijn onbeschaamdheid zal hij opstaan..

Hoe mogen wij bidden? Onbeschaamd. Zonder ophouden. Totdat er iets gebeurt! Is dat eerbiedig? Jezus leert dit. Wij stoppen veel te snel met bidden. Soms bidden mensen voor een kind, partner. Dag in dag uit bidden. Er zijn mensen die het lang volhouden. Het gebeurt kennelijk niet…. Blijf bidden?! Als God niet zegt: dit is niet de bedoeling, dan moet je blijven bidden.

Bid en u zal gegeven worden. Er staat in het Grieks: blijf bidden. Blijf zoeken. Blijf kloppen. Wie blijft bidden, ontvangt! Niet stoppen. Onbeschaamd bidden is de vinger op de troon van de genade houden. Totdat je merkt dat er iets gebeurt. Ik sprak mijn moeder. Mijn kind heeft geloof afgezworen. Ik bid maar niet meer. Ik kon die vrouw wel over de tafel trekken. Hoe durf je! Bid!

Les 3: bid onbeschaamd

Bid concreet. En bid onbeschaamd. Niet ophouden. Blijf de troon van God bestormen. De weduwe en de rechter, even verderop. Jezus vertelt dat opdat ze zouden blijven bidden. Die weduwe blijft zeuren. Totdat die rechter haar zin gaf. Jacob bij de Jabbok: ik laat U niet los. Dit was een mooie nacht, nu gaan we weer, nee. God geniet daarvan. Ik laat U niet los. Is dat een test van God? Soms. Wat ik wel weet, het klinkt alsof je brutaal bent. Het is en blijft God. De soevereine. Hij beslist volledig zelf wat Hij doet met het gebed. Maar Hij wil wel dat je onbeschaamd bidt. Blijf bidden en kloppen! Ik kan de situatie niet veranderen. Ik kan iemand niet tot geloof preken. Maar U wel!

Niet ophouden. Betekent het dat het uiteindelijk wel verhoord wordt? Jezus gaat ook verder. Welke vader geeft een steen (als iemand om een brood vraagt). Zou God iets verkeerds geven? Zou God een beetje testen of pesten? Iets verkeerds geven? Als aardse vaders dat al niet doen … We durven niet concreet te bidden omdat we bang zijn dat het niet gebeurt. Dan ben ik teleurgesteld. Laten we maar vaag bidden. Je weet maar nooit. Jezus zegt: bid concreet en hou het vol. God gaat iets met jouw gebed doen.

Wat gebeurt er per definitie als je onbeschaamd bidt? Dan ontvang je per definitie de Heilige Geest. Komt God komt in jouw situatie. Met Zijn Geest. God komt erbij.

Zullen we even heel eerlijk doen? Ik heb me wel eens afgevraagd, als je niet verhoord wordt, dan krijg je de Geest. Wat heb ik daaraan? Ik bid om mijn vrouw om genezing. Ja, maar, wel de Geest. Ja maar ik wil genezing. Daar heb ik toch om gevraagd. Als ik dat stemmetje diep van binnen hoor, schaam ik mij. Hoe belangrijk is het de Geest erbij is? Ik kreeg huiswerk mee, op school in Waddinxveen. Een strenge juf – ja die heb je in Waddinxveen. Morgen huiswerk inleveren. Als je het niet gemaakt hebt, oei, oei… Lig ’s avonds in bed: opeens overeind, oei, huiswerk niet gemaakt. Mam, wil je een briefje schrijven. Wegens omstandigheden… Dat werkte meestal wel bij die juf. Nee, deze keer zei moeder: je moet leren dat je zelf verantwoordelijk bent. Ik bang voor nablijven. Mam, de volgende ochtend. Mam, please. Dat helpt, als je please erbij zegt. Blijven bidden hè. Moeder was onverbiddelijk. Ik fiets wel even met je mee. Ik ga even met de juf praten. Ik zal dat zeggen. Is dat goed? Ik fiets samen naar school. Naar de juf. Zo heerlijk dat mijn moeder meefietste. Dat ze dat zei.

Jezus zei: blijf vragen. Ik ga met je mee. Nee, dat lost niet altijd op. Er worden veel gebeden verhoord! We doen in de kerk soms alsof we veel gebeden niet worden verhoord. Loop eens een week met me mee. Hoe mensen genezen, veranderen. Mensen die toch niet uit elkaar gaan. Overspel, elkaar toch weer gevonden. Dit staat voorop: de Geest is erbij. Hij is er dan bij. Zodra je stopt met bidden, is Hij er dan niet bij? Mozes, op de berg, als hij zijn handen laat zakken, verliest het volk. Blijf bidden!

De lessen van vandaag: bid concreet, zeg het wat je wilt. Als je morgenochtend bidt, denk eraan. En blijf bidden. Hou de vinger op de bel tot er iets gebeurt. Dan merk je dat de Geest erbij is. Heer, leer ons bidden. Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 22 september 2019, 17 uur. Schriftlezing Lukas 12:1-13 (SV). Opening winterwerk.