Het Koninkrijk der hemelen wordt de Heere Jezus Christus in gelijkenissen afgebeeld. Met een eenvoudig beeld wordt de essentie weergegeven. Het is als het zoeken van een schat waarbij alles op alles gezet wordt om die schat te vinden. Of het verwerven van een parel van grote waarde. Het is het beeld voor ons mensen om zo het Koninkrijk der hemelen te zoeken én te vinden.

Mattheüs 13 vers 44: ‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker’.

Het Koninkrijk van God

Vanavond kijken we naar twee gelijkenissen die we lazen. Niet op een uitgebreide manier maar een aantal punten. De eerste is vers 44-46. De Heere zegt: ‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker. Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt. Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve’.

In hoef je niet te vertellen dat de Heere Jezus een meesterverteller was toen Hij hier op aarde was. Met een paar woorden begrepen zij wat Hij bedoelde. Het was een gebruikelijke manier van de Heere Jezus Christus. Vers 34 en 35: ‘Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld’.

Maar de gelijkenissen hadden iets vreemds. Eenvoudig te begrijpen maar ook eenvoudig te verwarren. Mensen verstonden niet wat Hij bedoelde. Christus sprak tot Zijn discipelen en nauwe volgelingen. Eenvoudig voor hen te verstaan. Zo relevant voor het leven. Herder en schapen. Direct het beeld voor ogen. Niet zo relevant in Brixton in 2023, maar wel in 30 AD in Israël. Hij sprak over bruiloften. Over rijken en armen.

Verbaasd dat zij zeiden Hij sprak met macht en niet als de Schriftgeleerden. De mensen konden het niet verstaan van de verhalen die Hij vertelde van Zichzelf en van de Vader. En deze verhalen zijn vandaag met ons. Zijn zo actueel als in de dagen van de Heere Jezus Christus. Die twee waren we over spreken zijn zo relevant voor ons.

Iedereen van ons is bij de zee geweest. Ziet iemand lopen, metaalzoekers. Paar muntjes uit portemonnee. Of meer waardevolle metalen. Zoeken met machines voor items van metaal. Of vinden hele oude munten zoals die in de musea zijn. Krijgen een erkenning, of de waarde van de munt. Er is altijd de hoop dat het gebeurt.

Jonge mensen die duiken naar de oesters. Naar parels. Kan een parel van grote waarde vinden. Sommige mensen willen iets van zoveel waarde, zo mooi om naar te kijken. Mensen die ervoor sterven om zo’n parel te vinden. Deze beelden gebruikt de Heere Jezus en zijn zo relevant voor ons.

Nu in Mattheüs 13 zijn zeven gelijkenissen, sommigen zeggen acht maar ik zie er zeven. Dit beeld van het koninkrijk der hemelen. De gelijkenis van het zaad. De reacties op het horen van het Woord. In woeste grond, in doornen en distels, en in goede aarde en dan mis ik er nog een.

Eerst ons afvragen wat is het Koninklijk der hemelen. Zo vaak gebruikt maar wat betekent. Een goed raden. Maar de discipelen de essentie ervan weten. Als Joden. In het jaar 30 AD of omstreeks toen. Romeinse bezetter die de autoriteit hadden over dat hele gedeelte in het Midden-Oosten.

De voordelen en nadelen van in het koninkrijk zijn, dat wisten ze. Er binnen en inwoner ervan dan konden ze vrij gaan in het hele rijk wat een voordeel was. Ze waren bezet. Eerlijk behandelt in het rechtssysteem. Maar als je een inwoner van Rome was, dan zie je dat het een ander was. Je was onder de heerschappij van Cesar.

Ik neem aan dat we allen een inwoner van het Verenigd Koninkrijk zijn. Ik weet ook dat er een Nederlandse vriend is die onderdeel is van een ander koninkrijk. We kunnen vrij over de straat gaan. De politie die je kunt helpen. We hebben het voordeel van een inwoner zijn zoals ik nu met een pensioen. En als we naar het buitenland gaan en in problemen komen, zelfs in de gevangenis, dan kunnen we op een bepaalde manier van het Britse koninkrijk ons helpen. De officier van de staat zal je op een bepaalde manier helpen.

Man uit Gibraltar. Hij bracht zichzelf in problemen. Hij deed veel verkeerde dingen. De Griekse overheid beschermde hem niet. De Britse minister van buitenlands zaken: ‘Ik ben een Romeins inwoner’. En hij won de stemming. Kon overal gaan. Ik ben een Romeinse inwoner en heb het recht om overal te gaan.

De Heere heeft het over het Koninkrijk der hemelen. We kunnen niet alles verwachten van het Britse Koninkrijk. In het Koninkrijk van de Heere zorgt Hij geheel voor ons. De beste van alle meesters. Waarom zou iemand een inwoner willen zijn van dit Koninkrijk?

De gelijkenis spreekt over de schat en over de parel van grote waarde. Wat de Heere zegt in deze gelijkenis zoals vandaag de charismatische beweging zeggen: als je de Heere dient, dan zul je gelukkig en gezond zijn. Dat is niet waar. Mensen dienen de Heere maar gezondheid wordt afgebroken. Of mensen hebben moeite om hun rekeningen te betalen.

Maar iemand die een christen wordt, ontvangt iets van grotere waarde. Van de grootste noodzaak. De staat van de ziel. De relatie met de Heere Jezus Christus. Het gaat over de eeuwige bestemming. Niet deze wereld, maar over de eeuwigheid om met de Heere te zijn.

De Heere spreekt over de staat van de zonden. We weten dat we problemen hebben met zonden. We keken er vanmorgen naar. Ik deed iets goeds voor die ander en dat het een voordeel is voor vele anderen. Maar God ziet het hart. Problemen voor maanden en jaren. Als je een keer zondigt per dag, ik kan zeggen dat je veel meer zonden doen. Dat je een keer gelogen hebt op een dag.

Kun je in je hoofd uitrekenen. Hoe oud ben je? Ik ben 71 jaar. 365 dagen per jaar. Hoeveel zonden. Veel meer dan dat. Grootste spijt die ik heb hoe ik mijn ouders pijn gedaan heb en ik kan het niet overdoen. Spijt. Hoe ik tot mijn vader sprak. Ik kan het niet overdoen. Mannen, vrouwen, kinderen. Hoe vaak harde woorden gesproken.

Het bloed van Jezus Christus reinigt, gaat voort te reinigen, van alle zonden. Christus reinigt het vuilste hart. We kunnen niet stoppen met zondigen na bekering. We hebben de overblijvende zonden. Een alcoholist na bekering is niet perse van alcohol af. Kun je voor het leven zijn.

Lust van begeerte. Persoon in de kerk boven de veertig die bekeerd is en nog steeds er last van heeft. Doodt dan uw leden. Plaatsen vermijden waar we de verleiding niet aan kunnen. Ga je niet naar een winkel met al die bladen. Maar de Heere helpt ons.

Plotseling de dierbaarste persoon is serieus ziek. Of onze eigen sterfelijkheid. Of financiële problemen. Wat hebben we te doen? Alles we kunnen zeggen dat er eentje die neerkomt en ons helpt op een bijzondere manier.

‘It is well with my soul.’ Horatio Spafford. Met zijn vrouw en vier dochters. Naar Engeland voor een vakantie. Hij was te laat voor de boot. Vrouw en kinderen daarop. Storm. Schip zonk. Drie of vier van zijn kinderen gestorven, vrouw overleefde.

‘When peace like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou hast taught me to know, It is well, it is well, with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, Let this blest assurance control, That Christ has regarded my helpless estate, And hath shed His own blood for my soul’.

Hij geeft hoop in ons donkerste moment. En als we tot het einde komen, de liefde van de Heere in ons hart. Velen van de kinderen hebben dit gemaakt.

Dat de zegen om een kind van God te zijn is absoluut zonder prijs. Geld kan het nooit betalen. Al heb je het geld in de Tower of London, onze schat is onze Heere Jezus Christus.

Deze schat is niet makkelijk te zien. De natuurlijke mens verstaat de dingen van God niet. Dwaasheid voor hem. Geestelijk niet te onderscheiden. Wat ze kunnen zien, we moeten een schat hebben van deze wereld maar doet geen goed.

Niet makkelijk te zien. Maar wij zien het als we mogen geloven, niet alles maar wel iets ervan. Dit Koninkrijk is zo belangrijk, de zoeker moet de schat hebben, de parel van grote waarde. Doen alles om die schat te hebben, die parel te hebben.

Het is belangrijk dat we weten dat we opnieuw geboren zijn. We moeten zoeken, vragen, vinden. We moeten de schat hebben van het eeuwige leven. Weten dat we het eeuwige leven hebben.

Dit Koninkrijk is de bron van ware vreugde. De wereld gaat voor grote vreugde, als een jackpot. Iemand spendeerde alles en nu in armoede. Maar als een persoon waarlijk een gelovige wordt dan waarlijk vergenoegd omdat Christus de schat is.

Voor Christus te leven, deze schat te kennen, door God gegeven. Hij heeft het eeuwige leven gegeven wat al aangevangen is en duurt voor altijd. Hebben we deze schat van waarde? Hebben we deze schat die altijd met ons is.

Amen.

 

Brixton Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk.


Zondag 10 september 2023 – Brixton Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – R. Lambert – Schriftlezing Mattheüs 13 vers 24-46