De schrijver van de Hebreeënbrief roept de gelovigen op om de loopbaan van het geloof uit te lopen. Net als bij de Olympische Spelen worden de lopers aangemoedigd. Christus zit op de eerste rij van de tribune. Het is nodig dat we de last van de zonde afleggen en ons niet laten afleiden, anders zullen we prijs mislopen. 

Gemeente, wij worden vanmorgen aangemoedigd om de Heere te volgen. De schrijver doet dat met een voorbeeld uit de sportbeeld (ook nu de Olympische Spelen worden gehouden). De schrijver is onbekend. Sommigen denken Paulus, maar dat is niet zeker. De schrijver ziet een stadion met toeschouwers. En een baan. Hardlopers willen als eerste over de finish. De stadions zitten nu niet vol in verband met covid-19. Voetbalstadions zitten meestal vol. Hup Holland. Zo worden wij aangemoedigd de toevlucht te nemen tot Jezus. Te strijden voor de hoogste prijs. Te rennen voor ons leven.

In 1 Timotheus 6 roept Paulus Timotheus op de goede strijd te strijden. Te grijpen naar het eeuwige leven. Aangemoedigd om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus. Om alles wat in de weg zit, van u af te gooien. Luister maar naar vers 1 en 2. Laten ook wij, met zo’n menigte van getuigen, de last van de zonde afwerpen. Het oog op de Leidsman houden. Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht.

Ik heb twee gedachten:

  1. Het lopen in de loopbaan.
  2. Het aanmoedigen tot het lopen

1.

Het lopen in de loopbaan is een term uit de sportwereld. Toen kende men ook al de Olympische Spelen. Die werden toen ook om de 4 jaar gehouden. Een groot deel van het volk woonde de Spelen bij. In stadion of amfitheater. Zo snel mogelijk de finish behalen: 188 meter destijds. De snelste kreeg de prijs, de lauwerkrans. De lopers deden er alles aan. Ik denk dat als wij er ook alles aan zouden doen.

Zo moet het ook op geestelijk gebied. Op de renbaan van het leven. Alles op alles zetten om het eigendom van Jezus te worden. Strijd de goede strijd van het geloof! Daartoe bent u geroepen. Het eeuwige leven is alleen maar te krijgen als we de loopbaan uitlopen. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden. Laten we de baan uitlopen.

We maken ons druk over sportactiviteiten. Misschien doen jullie aan sport? Nee. Dat is niet verkeerd. We mogen best sporten. Voetbal of volleybal. Maar als we er maar niet in opgaan. Weet je waar je leven op moet zetten? Op de geestelijke loopbaan. Velen lopen we wel op de sportbanen maar strijden niet voor de strijd die Christus wil geven. Zijn we dan niet dom bezig? Dan laten we de grootste prijs schieten.

De loopbaan was een afgebakend parcours. Dat is geestelijk ook zo. De loopbaan die ons voorgesteld is. Deze wedloop is niet aan ieders willekeur overgelaten. Dat komt ook niet in de sportwereld voor. Nee, door God uitgezet. Die moeten we lopen. Geen andere baan. De lopers zijn aan wetten onderworpen. Snel voortbewegen. Afgebakende route. Spelregels. Anders diskwalificatie. Zo ook geestelijk. We hebben ons te houden aan de wet van God. Doen we dat niet, dan geen prijs. Dan geen zaligheid. Het eeuwig bij Christus zijn, om dat aan ons voorbij te laten gaan?! Laten we ons volharden! De Bijbelse regels geven uitzicht op de prijs.

Ik mag aannemen dat u strijdt voor de prijs. Als dat nog niet het geval is, vraag ik je de loopbaan te betreden. Mensen die in de loopbaan lopen, zullen nooit misgrijpen. Al kom je als laatste, dat hindert niet. Er is een vaste eindbestemming. Niet zonder duidelijk doel. Voor Paulus ligt het vast: het uitlopen brengt bij Christus. Jezus is ons voorgegaan. Laten we strijden voor de prijs! Als we niet de snelste tijd neerzetten, dat hindert niet. Als we het oog maar op Christus hebben. Voorwaarts christenstrijders!

Voorwaarts, Christenstrijders, Drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil’gen kruisvaan Gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, Wat u dreigt, nooit doof;
Toont, hoe bang ’t u worde, In Zijn woord geloof.

Kom op gemeente. Laten we rennen voor ons leven. Haast u. Als we snel willen lopen, moeten we ons ontdoen van ballast. De wedloper is zo schaars mogelijk gekleed. Een lange rok zou onze snelheid vertragen. Daarom beter sportkleding. Daarom zegt de apostel: laten we de last van de zonde afleggen. De zonde is als een rok die van het vlees bevlekt is (zo zegt Judas dat). Een kleed waar wij ons in gewikkeld hebben. Dat belemmert onze snelheid. We moeten dat afleggen. Dat komt de snelheid ten goede. Zonde belemmert onze gang op de levensweg. Sommige mensen hebben geen tijd voor de loopbaan. Die zitten op de weg van het verderf. Leg de ballast af. Bekeer je. Ga lopen in de loopbaan van het leven. Dat geeft doel, uitkomst, toekomst.

De verleidingen zijn o zo aantrekkelijk. Tegenstanders proberen hardlopers af te leiden. Soms werd er voor de voeten een kostbaar voorwerp gegooid. Zou hij stoppen? Dan heb je kans dat een ander je voorbij rent. Zo ook in het geloof. We worden afgeleid en blootgesteld aan verleidingen van de wereld. Als we niet oppassen vertraagt het de snelheid. Of komen we niet aan rennen toe. Romeinen 13:12: laten we werken van de duisternis afleggen. De verleidingen loslaten. Niet opgaan in de wereld. Werken, geld verdienen: laat dat je levensideaal niet worden.  Kleding, eten, drinken: dat zoeken de heidenen.  Zoek eerst het Koninkrijk van God. Al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Want, gemeente, weet je wat zonde betekent? Doel missen. Het zal je maar overkomen dat je de finish niet haalt. Dat is toch erg. Dan gaat de prijs aan je voorbij. Dat betekent dat je eeuwig niet bij Christus bent, maar in de duisternis. Daar ben je niet voor geschapen! Laten we daarom niet uitstellen. Gods bedoeling met het volk in de woestijn: zo snel mogelijk in het beloofde land, maar velen kwamen er nooit. De reis werd vertraagd. Gemeente, leg alle verkeerde dingen naast je neer. Laten we de moed niet opgeven. Met volharding de wedloop lopen. Doorzetten. Geef de moed niet op. Tijdens hardlopen kunnen we soms steken in de zij krijgen. Dan kan de moed ons verzinken. Ik kan de prijs niet krijgen?! Niet doen. Houd het oog op Christus! Op eigen inspanning kunnen we de loopbaan niet uitlopen. Maar God reikt ons de hand. De Geest geeft de kracht. Hij wil mij voor struikelen bevrijden.

2.

De aanmoediging tot het lopen in de loopbaan. De mensen werden aangemoedigd door supporters. De tribune zat vol. Hup, hup. Zet ‘m op. In de geestelijke loopbaan worden de mensen ook aangemoedigd. Te blijven strijden voor de kroon. Die mensen hebben ook supporters. Dat wist je misschien niet. Lees vers 1 maar. Zo grote wolk van getuigen! Sommige vertalers zeggen: een wolk van geloofsgenoten. Een menigte van geloofsgenoten. Die dicht op elkaar staan. Dat zijn mensen die de goede strijd gestreden hebben. Die de kroon ontvingen. De triomferende schare.

Die mensen werden genoemd in Hebreeën 11. Mozes, David. Ze hebben doorgezet. Geloofd. Alles op alles gezet op de loopbaan uit te lopen. Dat grijpt de schrijver op terug. Ondanks moeilijkheden hebben ze de baan uitgelopen. Deze mensen moedigen ons aan. Uitlopen, niet vertragen, tempo erin houden!

De Zoon van God moedigt ons ook aan. Calvijn zegt: Hij zit op de eerste rij. De mensen in de loopbaan denken dat ze alleen zijn. Maar kijk eens naar die tribune! De triomferende gemeente. Mensen die in het geloof gestorven zijn. De strijd gestreden. De kroon ontvangen. Deze mensen moedigen ons aan.

Zet ‘m op gemeente. Je kunt zo’n heerlijke prijs ontvangen! Hoort u het koor zingen? Voorwaarts christenstrijders! Hoor je dat gezang niet? Ben je nog niet in de loopbaan? Trekt dat gezang je niet naar de renbaan? Een ieder in de renbaan die zal de loopbaan uitlopen. Een ernstige zieke zei tegen mij, hoor je het gezang niet? Ik niet. Ik was er nog doof voor. Die geloven, die zullen aankomen door goddelijk licht geleid.

Soms ontneemt het je de moed: tegenslagen, ziekte. Maar hoor je het koor. Niet versagen! Met Jezus kunnen we de worsteling wagen. Altijd overwinnaars zullen we zijn. Ziende op de overste Leidsman en voleinder van het geloof. Als we op Christus zien, krijgen we kracht om verder te leven. Let niet op de renbaan. Dan denk je soms, moet ik dat hele stuk nog lopen? Dat kan ik niet. Als je op Christus ziet, is het maar een klein stukje. Blijf op Jezus zien, dat komt in de Griekse werkwoordsvorm terug. Oog op Hem richten. Doe je dat niet, dan komen de geloofsonzekerheden. Dan denk je, nee, dat red ik nooit. Maar als je op Jezus ziet, kan je alles.

Een duidelijk voorbeeld treffen we aan bij het gezin van Lot. Ze moesten Sodom verlaten. God zou de stad vernietigen. Ze moesten hun oog op Sofar richten. Niet achterom kijken. Maar de vrouw moest even achterom kijken. Wel begonnen te lopen, maar geen behouden aankomst.

Ik mag aannemen dat we lopen op de loopbaan. Maar even achterom kijken? Even op de wereld richten? Is het je dan wel om Jezus te doen? Of gaat het om eigen eer, eigen ik. In de loopbaan moeten we onszelf verloochenen. Al onze verlangens opgeven. Christus is de prijs. Hij is de Voleinder. En de Voorloper. Hij is ons voorgegaan.

Als we er lopen, zijn we dankbaar. Je kunt depressief zijn, maar je krijgt de vreugde terug. Je komt behouden over de eindstreep. Jezus liep de weg ook. Aan het kruis vastgespijkerd. Toch gaf het Hem vreugde. Door Zijn volbrachte werk kregen Zijn kinderen weer toekomst. Hij zou overwinnen! Hij heeft overwonnen. Hij moedigt ons aan. Doorzetten! De strijd niet opgeven. Houd vol!

Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u de hemel verliet,
hoor naar Zijn roepstem: ‘Kom’.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 1 augustus 2021, 9:30 uur. Schriftlezing Hebreeën 11:23 – 12:3.