Prof. Gijsbert van den Brink (Woerden)

Zondag 24 september 2017, 9.30 uur

Ichthuskerk Reeuwijk

Schriftlezing: Genesis 17: 1 t/m 8, 2 Korinthe 1: 12 t/m 22. Tekst: 2 Korinthe 1:20

 

Geroepen gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Kunt u tegen kritiek? Krijg je wel eens kritiek? Hoe ga je daarmee om? Wuif je het weg of toch even over nadenken? Van ouders, vrienden, kinderen of collega’s. Of meest dichtbij je staat. Hoe ga je daarmee om?

Ik krijg ook kritiek. Als voorganger. Of preken, schrijven, blij mee. Email is snel middel. Nog niet altijd heel gemakkelijk om mee om te gaan. Schouders ophalen? Kan het toch niet iedereen naar de zin maken! Ontnemen we ons de mogelijkheid om ervan te leren. Of zo in de wiek geschoten, verbitterd raakt. Voorzichtig iets zeggen maar als door een wesp gestoken reageren? Oren laten hangen maar kritiek? Vermijden? Kan verleiding zijn voor voorgangers.

In gedeelte geleden heeft Paulus te maken met kritiek. Gedeelte onlangs las, bekroop me ongemakkelijk gevoel. Waarom verdedigt hij zich zo uitvoerig? Niet boven staan? Geroepen door God! Iets aantrekken van gekissebis? Nog een keer lezen. Toen begon het me te dagen. Heel leerzaam. Niet voor niets in de Bijbel. Paulus laat het niet van zich af glijden. Niet: ach, ze doen maar.

Ik ben maar kwetsbaar mens (hoofdstuk 4). Hadden hem geraakt door kritiek. Laten u en ik zich nog raken? Niet als blok beton gedragen. Op me in laten werken. Niet meteen verdedigen. Mensen kunnen het doen met oprecht hart. Punt hebben.

Paulus dat besef ook. Kritiek tot zich doorgedrongen. Wat aan de hand? Aangegeven snel naar Korinthe zou komen. 2e beroep aangenomen. Maar toch nog weer bedankt. Was er niet van gekomen. Plannen omgooien. Wel zelf voor gekozen. Is ongemakkelijk. Want beloofd is beloofd. Kan ik me best voorstellen dat ze gedrag van Paulus teleurstellend vonden. Professor Van der Velden zei (toen ik student was, vak pastoraat): zin vermijden, ik kom snel nog eens bij u terug. Of: je meent het niet of je maakt direct een afspraak in de agenda. Te boek staan als onbetrouwbaar figuur. Dat punt. Zeiden ze over Paulus.

Trekt Paulus zich aan. Ernstige beschuldiging. Te rade gegaan. Toch niet terecht. Kritiek eerlijk gewogen. Het is waar dat er een afspraak was. Ook waar dat ik die afspraak niet heb kunnen nakomen. Goede redenen voor zijn, hint Paulus op. Maar niet waar dat Paulus het niet van plan was. Geen spelletje of spreken met twee monden. Op integere manier beloofd.

Voelt Paulus haarscherp aan, als dit eigen leven gaat leiden, dan weerslag op preken en boodschap. In de grote dingen ook niet te vertrouwen! Evangelie op losse schroeven. Dat is diepste reden. Niet omdat hij overgevoelig is. Of reputatie op het spel. Nee: kern evangelie in geding. Overgang in vers 18. Woord is waar geweest. Niet ja en nee tegelijk. Niet dubbelzinnig. Heldere en duidelijke boodschap. Jullie kennen me toch wel? Ik ben dienaar van Jezus Christus. Kun je op aan. Vers 19. Niet ja en nee. Is ja geweest.

Jezus Christus wil Paulus veiligstellen. Wat ook over mij denken. Op Hem kun je aan. Over Christus gaat: geen licht wat tussen wat je hoort en ziet. In reclame: what you see is what you get. Christus houdt niets anders.

In tekst legt hij uit. Beloften zijn ja en amen. Beloften vervuld. Bij verbond. OT vol mee staat. Oprichting verbond met Abraham. Goed met je gaat, aan niets ontbreken. Vooral: God voor je zijn. Ik zal je er voor je zijn. Soms aan zijde draadje. Komt er nog wat van? Mozes: alleen met hem verder. Verbiddden. Richters. Ballingschap. Volk niet aan beantwoord. Totdat Jezus Christus komt. En wel doet. Verwerkelijkt. Vastmaakt. Alles van onze kant inlost. Zo zal het zijn. Niet tegen Zijn volk. Voortaan in Christus en dankzij Christus voor het volk. Reikwijdte genade: ook heidenvolken. In Korinthe meest heiden. Meeste ons ook. Bewijs genade dat wij met verbond gerekend mogen worden. Door Jezus Christus vastgemaakt.

Paulus kritiek ombuigt om gelegenheid aan te grijpen de boodschap ondubbelzinnig te brengen. In Jezus Christus ligt het vast. Daar is ons heil en verwachting in gelegen.

Maar wat is onze rol? Voelen dat dit waar is? Deel aan het heil? Ja en amen zeggen? Voelen hoor ik Paulus niet zo.

Inzoomen op vers 20. Ja en amen in Jezus Christus. De beloften. Amen een woord indertijd door de gemeente uitgesproken. Antwoord van de gemeente. Amen. Reactie op het evangelie. Ook dat hebben we niet aan onszelf te danken.zelfs dat is niet er dankzij Christus. Roept de Geest in ons wakker. Komt in verkondiging mee!  Antwoord bij je wakker geroepen. Preek, uitleg, toegepast: dat je dat mag merken. God roept het wakker. Komt meteen mee met de boodschap. Zo zeker. Schrijft Paulus. Ons en wij. Paulus weet: ook voor hen is het het enige fundament. God doet het. Boodschap die aan ons wil meegeven. God zelfs het antwoord geeft? Verzaken en verzetten. Erge van ongeloof is dat het niet nodig is. God geeft alles. Voel je hoe ernstig het is als je je verzet? Dit staat vandaag onder druk. Ligt niet vast in wat k.voelt of ervaart, maar in belofte en verbond van God. Juist dat spreekt ons niet meer aan. Voorgesprek doop: niet al te zeer over verbond hebben (vroegen de Doopouders). Lastig. Doop juist teken van verbond. Juist in wat God begonnen is. Daarin verlossing. Alle reden om objectieve kant van evangelie te belichten. Nu word ik concreet, ik stip het volgende aan.

(1) Mensen die zeggen: Ja maar, kan je dat zo zeggen? Zo makkelijk? Eerst beter Christen worden? Dit kan een gevolg zijn van je opvoeding dat het moeilijk is om dit je toe te eigenen. Moet ik zeggen: het evangelie is gratis. Niets voor kunt en hoeft te doen. Amen op zeggen. Laat je niet vastzitten in de afstand. Door de Geest in je laten weten.

(2) Ook mensen bevinden in wat heet autistisch spectrum. Moeder vertelde me hoe moeilijk zoon het heeft in de kerk. Inhoud preek. Gevoel en vermogen om relatie aan te gaan. Maar dat vermogen is er bij autistische mensen minder. Relaties aangaan moeilijk. Heil daarvan afhankelijk? Moeilijk. Niet voor mij zijn? Ik voel het niet zo? Alleen voor aanleg, karakter, antenne? Vragen kunnen aan je klagen. Van harte Jezus lief gekregen? Juist dat moeilijk vanwege affectief. Doorvragen wel goed. Zekerheid. Voor zulke mensen geeft Paulus zekerheid. Niet dubbelzinnig. Rijker gevoelsleven dan merk je er meer van maar niet van afhankelijk. Geloven is amen zeggen op het woord van God. God houden voor een man van zijn woord.

(3) (…) Mensen die nare dingen meegemaakt? Moeilijk om je toe te vertrouwen? Aan God of Jezus ook moeilijk. Angst aanwezig. Algehele overgave is moeilijk voor iedereen. Maar heil ligt in beloften.

(4) Vierde plaats. Andere groep. Alzheimer. Leven lang met God geleefd. Bepaald moment aan de ziekte ten prooi gevallen. Ik maak het zelf mee in nabije omgeving. Hebben ze nog wel een relatie met God? Vrouw zei: naam van Jezus zei, dan lichten z’n ogen op. Soms ook dat niet. Gen contact met God? Tegen elkaar zeggen: tot troost dat God wel contact houdt. Gods beloften in Jezus Christus blijven staan. Beloften zijn onvoorwaardelijk. Gestalte in bedding verbond. Geldt ook voor onwetende zuigelingen, anders begaafden, mensen met psychische problematiek. Niet alleen westerse mensen. Juist ook van kinderen en armen van geest. Amen zeggen. Geloven is amen zeggen. Zelfs dat niet meer kan, dan zegt God amen. Nog veel zekerder is dan in mijn hart gevoel (HC). Zekerheid en vastheid niet aan ons maar aan Gods beloften. Objectief en voor eeuwig in Jezus Christus. [Korte samenvatting.] Amen.