Trump en Wilders hebben met hetzelfde probleem te maken, ze hebben een account op Twitter en opeens worden ze geblokkeerd. Wat je nu zegt, staat ons niet aan. In Finland hebben we ook een politica gezien die zich moest verantwoorden voor haar standpunt over het huwelijk. Je denkt, je kunt inloggen maar het het is platgelegd. Ik heb het niet over censuur of inquisitie, zoals we dat kennen uit het verleden, niet dat je je moest verantwoorden voor een kerkelijke rechtbank. Maar dit gebeurt nu. Een uitgesproken standpunt over het huwelijk, voor je het weet lig je onder een vergrootglas.

Petrus en Johannes komen dichtbij. Ze willen het van de daken roepen. Die man is genezen. De mensen vragen, hoe komt dat nou? Ze spreken gelijk over Jezus. Ze verkondigen Jezus en de opstanding uit de doden. Dat prachtige vers, 12, er is geen andere Naam gegeven waardoor we zalig moeten worden. Zonder Jezus geen toekomst. Jezus is de deur. Door Hem mag je naar de Vader. Een weg naar het leven.

En dan is er opeens die hand op de schouder. En nu, meekomen. Geen woord meer over Jezus. Wij zorgen dat niemand meer over die Naam spreken zal. Toen was het een spreekverbod en dreigen met celstraf. De geest die erachter zit is vijandschap. Er is maar een weg die naar het leven leidt.

Het is goed om op deze mooie en stille zomeravond verder te lezen. Hier even te blijven hangen bij deze geschiedenis. Wat hier gebeurt, is realiteit van het volgen van Jezus. Verbaas je niet. Lukas schrijft het op – niet voor niets staan ze in de bijbel.

Twee mannen uit de kring van de broeders. Vervuld van de Geest. Kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Langzaam lezen om binnen te laten komen. We kunnen het niet laten om te spreken. Hoe vaak al niet in je leven Pinksteren gevoerd? Is er een vonk die overspringt vanavond? Vol van de Geest van Pinksteren? Herken je het?

Niet dat je zo direct en public op een plein of straat het aan de man brengt. Maar dat het zo in je eigen leven zo is, vol van de Geest. Niet kunnen zwijgen over Jezus. Vol van de naam en kracht van Jezus.

Lukas heeft het heel mooi beschreven. Niet dat ze nog steeds in tongen spreken of kunnen genezen. Of dat veel mensen zich bij de gemeente voegen. Nee. Ze zijn vol van de Geest. En de Geest wijst op Jezus. Jezus, de man uit Nazareth. Door die Naam is deze kreupele genezen.

Het volk is bij elkaar en dan kunnen ze niet zwijgen. Ze spreken over de Levensvorst. Hij is machtig aanwezig hier op aarde. Als we twee of drie bijeen zijn, ben Ik er. Jezus heeft de deur na Hemelvaart niet dicht getrokken. En geniet van rust. Nee. Hij is erbij. Is voluit betrokken op deze wereld. Tot de dag dat Hij terugkomt. Er is van alles geprobeerd dat te blokkeren, ze wilden het zwijgen op leggen. Het gebeurt nog, dat voorgangers gemarteld worden, kerkgebouwen vernietigd.

Het gaat om de Naam van Jezus. In die Naam is leven. Alle nadruk legt Petrus op de opstanding uit de dood. De steen kon Hem niet tegenhouden. De steen die je neerdrukt op je leven, rolt Hij weg. Hij is de enige Naam! Jezus is Overwinnaar, dus…? Jezus waarschuwt: kijk uit, wat ze aan het groene hout zulke doen? Met Mij deden ze het, dan met jullie zeker. Altijd weer poging om het Woord zwijgen op te leggen. Zij zullen er een stokje voor steken.

Ze binden ze vast. Zetten ze vast in de gevangenis. En komen met spreekverbod. Jullie mogen niet meer spreken. Wie kan het evangelie tegenhouden? Het gaat niet door kracht of geweld, maar door de Geest. God niet nu minder gehoorzamen dan mensen. Het heeft ons leven op z’n kop gezet. Geen moment spijt. We moeten God meer gehoorzamen dan jullie. Moet je ze zien staan! Jij was er ook bij, zeiden ze tegen Petrus. Hier onbevreesd. Vol van de Geest. Wat is dat, die vrijmoedigheid? Wij hebben hen niet onderwezen. Wij kunnen niet nalaten te spreken!

Vrijmoedigheid. Wij kennen dat woord. Letterlijk: je zegt alles. Griekse woord: dat je alles kunt zeggen (dat daar ruimte voor is). Vrijheid van meningsuiting heet dat in onze taal. We begonnen over die accounts, de mond wordt dan gesnoerd. Vrijmoedigheid – dat kennen de Grieken ook. Mochten en wilden zeggen wat ze konden. Democratie in Athene.

Theofilus kreeg het boek. Hij las het nauwkeurig. Hij kwam dat woord vrijmoedig tegen. Klassiekers uit de Griekse literatuur. Zoals wij ook klassiekers hebben qua taal, Vondel, Cats, Statenvertaling. Hij kende Socrates. De verdedigingsrede. Hij heeft gezegd, op voorwaarde dat hij niet meer zou spreken, ik zou de godheid meer gehoorzamen als u. Zolang ik leef zal ik filosoferen. Lukas gebruikt dat politiek geladen woord. Wees er op bedacht, je kunt zomaar van het recht om te spreken beroofd worden.

De Geest is uitgestort. We kunnen niet doen alsof er niets gebeurd is. Zullen ze zich niet het woord van Jezus herinnerd hebben? Ze zullen u uitleveren. Je hebt Mij lief – reken er op; de Heilige Geest zal je in die uren leren wat je moet spreken. Dat zie je hier gebeuren. Jezus bereidde de discipelen voor. Je hoeft niet bang te zijn. De Geest zal spreken. Je hoeft het alleen maar uit te spreken. Ze getuigen van alles wat Jezus gedaan heeft. Zijn leven, lijden en sterven. Je ziet wat het uitwerkt. Dat eenvoudige woord. Een ding heb je nodig: Hem belijden als Heere en Heiland. Je leven in Zijn handen legt.

Halen wij deze woorden zomaar naar ons toe? Hoe kunnen we zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben? Vertrouwen we dat onze machtige God ook nu nog werkt door de prediking. Dat Jezus woorden gebruikt. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde.

Dankbaar ben ik dat ik door de week met dit Woord bezig mag zijn. Terechtkomen bij Socrates. Een heiden, maar dicht tegen het evangelie. Wij kunnen niet nalaten te spreken.  Ik zal spreken. Niet tactisch overwegen. Gewoon in vrijheid zeggen wat je wilt zeggen.

Hoeveel mensen hebben wat aan de preek? De gure wind van de secularisatie. Corona heeft er ook geen goed aan gedaan. Velen laten zich uitschrijven. Je kunt verlegen zijn om woorden als deze. Zo dankbaar zijn met deze Man.

Nog een ding, die tijd waarin we leven, wat een benauwde tijd. Dat is wel zo. Oorlogen, begin van de weeën. Denk niet dat we het moeilijker hebben dan Petrus en Johannes. Ook toen een bezeten wereld. De duivel ging toen rond. Nog steeds. Lukas is eerlijk. Natuurlijk heeft hij het over de glorieuze momenten. Maar ook eerlijk: ploegen op de rotsen. Zoals Paulus op de Areopagus. En hier: dreiging en tegenstand.

Waar de Geest werkt, daar ontstaat strijd en weerstand. Juist dan ontdekken we de kracht van de broeders en zusters. Volharden, trouw in gebed. Bidden met Psalm 2. Wat doe je dan? Niet in paniekmodus. Elkaar opzoeken. Vasthouden aan het onderwijs. Je vastgrijpen aan Psalm 2. Hoe ze ook tekeer gaan, U lacht erom vanuit Uw woning. Dat zet het in perspectief. Hoe gaat het met de samenleving en wereld verder? We denken het beter te weten dan God.

En wij? We kunnen niet nalaten te spreken. Heer, waar dan heen? Werk door Uw Geest. Ook in ons. Heere, kijk eens wat er gebeurt. Hoe het kolkt. Angst in mijn eigen hart. Geef ons en mij vrijmoedigheid.

Amen.

Zijn’ is de zee; z’ is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht;
’t Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w’ ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor den HEER,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

– Psalm 95 vers 3 en 4 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 3 juli 2022, 18:45 uur. Schriftlezing Markus 13:7-13 en Handelingen 4:1-22.