Een van de discipelen (we kennen zijn naam niet, dus kunnen we onze eigen naam invullen) vroeg aan Jezus om hen te leren bidden. Jezus leerde in het ‘Onze Vader’ ons op God, de Vader, te richten. Onze Vader. Het meervoud ‘ons’ komt vaker terug: ons dagelijks brood, onze schulden. Wie het ‘onze Vader’ bidt, heeft broeders en zusters. Het gebed is dagelijks nodig en kan alleen dankzij Jezus kruisverdienste.

Gemeente van Christus, en we denken ook aan de mensen die met ons meekijken en meeluisteren, bidden blijkt denk ik vaak toch niet zo makkelijk. Weet niet wat uw of jouw ervaring zijn. Misschien anders. Daarom goed dat het biddag is. Bidden. Op toekomst gericht. Oogst, werk, politiek, kerk.

Bidden blijkt niet zo makkelijk. Tijd en aandacht voor vinden. Rust en ontvankelijkheid. Goed dat we een gebedskring hebben. Bidden moeilijk? Dan juist naar de gebedskring.

Vandaag vasten ook een aantal gemeenteleden. Van aantal weer ik dat. Ik doe zelf ook mee. Moest wel energie hebben voor deze dienst. Vasten ondersteunt het bidden.

Bidden blijkt niet zo makkelijk. Brengt ons bij bijbelgedeelte. Discipelen ook. Geen naam genoemd. Eigen naam invullen. Heer, zegt de discipel, leer ons bidden. Johannes de Doper leerde zijn leerlingen te bidden. Vraagt nu ook Jezus dat te doen. Mooie vraag. Op huisbezoek?! Leer ons bidden. Echt een vraag van een discipel. Of denken we het te weten? Deze leerling stelt zich open voor meer en nieuwe dingen. Die discipel bidt ondertussen al!

Moeite met bidden? Of vanwege Johannes? Discipel het vanuit iets anders vroeg. Heere Jezus heeft zien bidden. Wacht tot Jezus ophoudt. Ik zou wel mee willen kijken. Jezus zien bidden! Mensen soms intens op gesprek betrokken. Jezus zeker met Zijn Vader! Heere, leer ons bidden. Les in: ons bidden kan anderen verlangen geven te leren bidden. Eeuwen door: ouders geweest van wie de kinderen zagen dat ze baden. Papa en mama, leer ons bidden. Omgekeerde komt voor. Vertrouwen van kinderen in bidden. Leer ons bidden? Zeg je het mee? Wil je erin groeien?

Als gemeente kan je hele tijd bezig met wat Jezus leerde. Catechismus wijst er heel wat zondagen aan. Prof. Muis schreef een boek open. Mijn ogen en hart werd naar dit gebed getrokken. Paar dingen doorgeven. Zo kort en zo diep. Zo veel aanreikt! Kwaliteit van onze Heiland. Hij was en is God.

Indrukwekkend: wereldwijd gebeden. In alle omstandigheden. Onderhand wereldwijd. In alle talen. We bidden het ook bij christelijke begrafenis.

Naar het gebed zelf. Aanhef. Wat zegt Jezus. Zeg dan: Onze Vader. Is dat niet indrukwekkend! Tot God, tot Vader gaan. Tot Vader mogen gaan. Mogen delen in Kindschap van Jezus. Zijn Vader mogen krijgen. Kleine kinderen kunnen opscheppen over hun vader. Mijn vader.. nee, mijn vader! Mijn vader is mijn vader. Iemand kan en mag opscheppen? Dan Jezus. Hoe royaal! Onze Vader.

Hier gebeurt iets bijzonders. OT en jodendom: wel God als Vader maar niet zo aanspreken. Nu leert Jezus dat! Eeuwen door christenen geweest die daar moeite mee hebben. Ben ik dus kind? Soms mensen jaren mee bezig. Hoe kan daar verandering in komen. Jezus zegt het zelf. Wanneer u bidt! Hoor het Hem zeggen.

Verder kan helpen, Jezus zegt het tegen discipelen. Wisten veel niet. Geen grote gelovigen. Zijn ze dat ooit geworden?! Ze konden niet bidden. Voor dat besef is groei nodig. Gegroeid in geloof?! Zeg dan: Onze Vader.

En zo is bidden ook tot Vader gaan. Weet het beste. Hakkelen? Vader zal het weten. Fijn vinden als ik bij Hem kom! Reden om te bidden. Bidden voor mezelf? Vader wil me bij Zich hebben. God de almachtige Vader mogen noemen. Abba. Papa. Intiem. En woord onze. Sprekend. Jezus deelt Zijn Vader met ons. Moet je een ruim hebben! Hoe kan het? Door Zijn kruis lijden. Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Eigenlijk kan je nooit zeggen: mijn Vader. Altijd onze. Dus niet annexeren van God. Altijd samen. Van Jezus en mij. En zoveel meer. Gezin van God de Vader. Discipelen van toen mijn broeders. En wie dit meebidt: broeders en zusters. Ze zijn mij gegeven. Zal ik mij niet om mijn broers en zussen bekommeren?

Klinkt meer. Die in de hemelen zijt. Toevoeging klinkt niet voor niks. Grootheid van God. Afstand. Volmaakte van deze Vader. Moeilijk? Aardse vader mist. Of akelige ervaring met vader? Deze Vader is in de hemel. Volmaakte Vader! Iemand de neiging om over vader te bedisselen. Die in de hemelen zijt. Span Hem niet voor mijn karretje. Daarnaar handelen!

Hemel hoeft niet ver weg te zijn. 4e dimensie, om ons heen. Luik soms open gaat. Stefanus mocht dat.

Vervolgens klinken 3 gebeden. Eerst over God. Naam, koninkrijk, wil. 3x 3. Eerst 3x over God. Dan 3 concrete gebeden voor ons. Dan 3 lofprijzingen (bij Mattheus, niet in Lukas). Jezus richt aandacht op God. Hij op nummer 1. Bekering! Hoe moet dat? Richten op God. U eerst. Uw naam, koninkrijk, wil eerst! Heb je ontdekt, bidden wij niet zomaar. Voor je het weet bidt je of God jouw naam wil redden. Jouw naam groot wil maken. Jouw bedrijf. Jou helpen. Op wil bouwen, jouw reputatie. Jou wil doen naar jouw wil. Dan is bidden God inzetten voor jouw wensen. Ik weet al wat ik wil. U moet Zich erachter scharen. Nee. Zo niet. Opnieuw bijzonder. God de eer geven, daar kom ik in de goede positie en krijg ik zelf zegen. Gods naam alle ruimte en eer, daar komt het goed. Koninkrijk en wil doorbreekt, daar is het goed. Staat zo mooi: zoals in de hemel zoals op de aarde. Ik las: dat de aarde afspiegeling is van de hemel. Gebouw spiegelen in water. Bij dit gebed gebeden: laat ten aanzien van Uw wil de aarde een spiegel zijn. Dan wordt de aarde hemels. Zo brengt dit gebed tot bekering. Uw wil eerst!

En tegelijk bidden wij voor de voortgang van het koninkrijk. Ook in Reeuwijk. Meer en meer. Bij ons bidden geven we voor de kerk en de IZB. Toerusting en zending. Kun je als biddende burger toch in dienen niet achterblijven?

Vervolgens tweede drietal. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Middelste. Gaat meer en specifiek over ons. Mogen voor onszelf bidden. Voor: ons. Heeft ander ook nodig. Wil ik onderstrepen vandaag. Bidden in een groep, let er eens op waar je ik en mij zegt. Gewoon ons en wij zeggen. Woorden van gezamenlijk gebed. Zegen van dominee zijn, mag bidden ook voor mezelf. Net zo hard nodig.

Brood. Hier geestelijk bedoeld? Om nou voor zoiets gewoons als brood te bidden? Is niet waar. Niet terecht. God wil om brood gebeden zijn. En elke dag. Ontvankelijke houding. Elke dag! Geen dag is blijkbaar je brood gewoon. Vasten: brood is niet gewoon. Biddag en dankdag. Hemelse Vader wil je elke dag horen en zien. Hoort je bidden. Bidden om dagelijks brood. Voor ons en al Zijn kinderen. Mensen in armoede. Kan ik het niet laten om ook te delen. Prachtig dat bidden wereldwijd om brood. Naar een markt of markthal. Verwonderen over verscheidenheid om brood. Schepper ons gemaakt als creatieve wezen.

Gebed ook om vergeving. Ook elke dag nodig. Mag ik blijkbaar elke dag naar de Vader. We kennen ze wel, dat je denkt, zal vast niet meer mogen? Wordt God te veel? Ik leer in dit gebed: Jezus leerde me elke dag naar Zijn Vader te gaan. Is een geweldig iets. Afgelopen zondagmorgen iets van proefden. Lam dat de zonden wegneemt. Schuld bedekt. Schoon gemaakte lei. Rein. Dankzij Christus.

En dan dat andere erbij. Zelf vergeven. Moeilijk thema. Ik noem dat zo maar even. Uitleggen zegt: brood is voor nu. Vergeven van ander is terugkijken. Dat heb ik gedaan. Niet: ik zal het doen. Maar: ik deed het. Hopelijk kunnen we dat meebidden. Weer ook wij. Van beide kanten aan de orde. Wij moeten vergeven.

Vergeven is terugkijken. En naar de toekomst toe: leidt ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. Dat gebed elke dag nodig. Boze is er. Onderschat die niet! Wees blij dat je een gewaarschuwd mens bent. Je hebt God nodig! Gebed nodig. Je kunt op je eentje niet staande blijven. Je valt zo in verzoeking. Wij. Ouders: leidt ons. Ambtsdragers: leidt ons. We hebben het allemaal nodig. Alleen in Jezus naam. Golgotha: het is volbracht. Ja, Hij is sterk. Sterker.

We krijgen onderwijs in bidden. Gebedsonderwijs aangereikt. Onder indruk raakt? Laten we preek eindigen met hoe het volgens Mattheus eindigt. Want van U is het Koninkrijk en de kracht tot in eeuwigheid. Zo kun je amen zeggen. Toch? Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, woensdag 14 maart 2018, 19.30 uur (biddag). Schriftlezing Lukas 11:1-13. Belijdenis van het geloof met Artikel 13 NGB.