Christushymne

In de Christushymne wordt bezongen dat Christus de hemel verlaten heeft en naar deze zondige aarde kwam. Waarom deed Hij dat? Omdat Hij ons lief heeft. Hij ging het allerdiepst. Hij ging tot de plek die wij verdienen. Daarom kan het ook voor ons.

Gemeente van Christus,

In Adventstijd wordt veel gezongen. Een lied kan veel doen. Akelige tekst? Of bemoedigende tekst kan helpen. Toen en toen kwam dat lied, die psalm bij me. Heeft me geholpen. Jongeren kennen het. Soms zing je ze gedachteloos. Of ’s nachts aan een lied denkt.

Paulus zit in de gevangenis. Schrijft een brief aan Filippi. Deze stad als eerste tegengekomen nadat hij gegaan was. Kom over en help ons. Terwijl Paulus een brief aan het schrijven is moet hij aan de tekst van een lied denken. Vers 5-11 noemen we wel de Christushymne. Wordt aangenomen dat het gewoon een lied was. In grondtaal ook als een lied. Paulus denkt eraan. Kijk je naar de inhoud dan denk je dat Paulus al veel vaker hieraan gedacht heeft.

Vanavond het begin van dit lied op ons laten inwerken. In deze tijd waarin zoveel gezongen wordt. Melodie niet bekend. Gaat over Jezus. Zingt over wat Hij deed. Aan de orde en nodig en mooi om te doen op het kerstfeest. Mag ik eens vragen: hoeveel zingen we over en tot eer van Hem? Of in preken: hoeveel gaat het nadrukkelijker over Jezus?! Het gaat te weinig over Hem terwijl Hij zoveel lof verdiend. Zingen tot eer van God. Realiseren wat je zingt. Door boodschap bemoedigend worden. Als deze God mijn God is! Wat ben ik dan rijk. In loven zingen we boven onszelf uit. Daarin meegenomen. Helder wie God is. Tilt de lof ons boven de omstandigheden uit. God is zoveel groter dan mijn noden.

Vanavond een preek over dit oude lied. Veel Psalmen die betrokken kunnen worden op Christus, zoals Psalm 26. Hier ook. Liederen zo in je hoofd kunnen omgaan. Dus niet om het even of we liederen kennen en welke. Liederen kleuren de geloofsbeleving. Gereedschap voor bijzondere tijden. Dankzegging. Ook moeilijke tijden. Aanbeveling om psalmen te kennen. En liederen. Die Hem grootmaken.

Tijd om naar dit lied te gaan. Er is altijd iemand op uit dat de lof niet klinkt. We weten denk ik wie. Vers 5 klinkt de naam. Christus Jezus. In die volgorde staat de naam. Christus betekent gezalfde. De gezalfde Jezus staat er dus. Doet denken aan wie gezalfd werden. Koning, priester, profeet. De koning. De priester. De profeet. Jezus. Dat klinkt al tot eer van Hem. Roepnaam Jezus betekent redder. De gezalfde redder dus. Van God gezalfde. Met Heilige Geest overgegoten. Gezonden. God gezalfd. Volmacht van God. Echt redder zijn. Goddelijke redder. Wat een boodschap al!

Begin van het lied geeft komaf aan. Gestalte van God. Was God. Misschien wil iemand inbrengen: was God?! Toch op aarde God en mens in één? Dat is waar. Oppassen niet de correcte en volkomen dogmatiek willen horen. Dat geldt elk lied. Hier benadrukt: in de gestalte van God. Hebben we daar een voorstelling van? God zijn? Over nagedacht? Gelezen. Jesaja 40. Hoe zou dat zijn? In de geschiedenis is daarover nagedacht. Filosofie. Religies. Griekse filosofie zei men: van al het goede wat er op aarde is, daarvan moet er een volmaakt origineel zijn. Dat is God. Bij God. Zoals als mensen macht hebben, heeft God de macht helemaal. Almachtig. Voorstellen God te zijn. Ultieme van wat wij kennen. Toch kom je er niet uit met filosofie. Als je denkt aan, martelen mag ook, kan je van genieten, summum van dat genoegen moet God zijn?! Verkeerd beeld van God. In wie Hij is en wat Hij kan en doet moeten we de Bijbel lezen. Mogen we lezen. In de geschiedenis. Gode zij dank heeft Hij zich bekendgemaakt. Jesaja 40.

Jezus was God. Betekent meteen: Hij was in de hemel. Wat zou dat zijn? Johannes op Patmos iets van gezien. Openbaring 4. Werkelijk volkomen. Soms hier schitterend rondom Kerst, in de hemel moet het schitterend zijn. Duizenden engelen. Heere van de legermachten. God dienen. Vader en de Zoon dienen. God verheerlijken. Zonder dwang. In harmonie. Licht en geluid volkomen zijn. Zonder valse tonen. Meerstemmig en eenstemmig. Zijn mensen die daar iets van hebben gehoord: de herders in de velden van Bethlehem. Puur, geen kwaad. Daar stond Christus Centraal. Drie in één. Plek om nooit weg te gaan. Plek om naar te verlangen? Stel dat je er zou mogen zijn… Even? Jezus was in de gestalte van God. Alle macht. Was er de eerste. Kreeg de lof van de engelen.

Lied zingt verder? Jezus zat niet bovenop die positie. Verworven? Nu is het van mij? Moeite voor gedaan. Christus heeft het niet als roof beschouwd Gode gelijk te zijn. Je gelooft je oren niet. Verwondering. Zichzelf. Zo staat het er. Ontledigd. Het is was. Hemeltroon afgekomen. Meer nog: geweldige hemel uit gegaan. Volkomen heerlijkheid heeft Hij verlaten. Waarheen? Beter dan de hemel is er niet.

Naar de aarde. Wij weten hoe het hier is. Mooi ook. Op kerst. Ook barst. Op kerst gevoeld. Helaas is er vaak meer dan een barst. Elk huis een kruis. Kwaad gaat rond. Akelige dood. Verzet is tegen God. Vuisten gebald. Wantrouwen tegen God. God niet geëerd. Mens zichzelf of medemens vereerd. Terwijl de mens mens is. Zonde woedt. Daar ging Jezus heen.

Gestalte van een slaaf aangenomen. Horen we het? God de eerste en de almachtige, een slaaf?! Ongehoord. Verder? Aan de mensen gelijk geworden. De Schepper werd schepsel. Directeur groot bedrijf onderin bedrijf gaat werken. Directiekamer verruilt voor keet. Wat een stap van Jezus. Gods Zoon. Zou je het kunnen? En willen. Jezus dient bezongen te worden. Vooral deze dagen.

We zijn er nog niet. Tussen de mensen. Zichzelf vernederd. Kan het nog dieper? Gehoorzaam tot de dood! Slaaf om te sterven. Leven geven. Voor de zaak van Zijn Heer. In gehoorzaamheid. Hij werd zo gehoorzaam, dan nog tot welke dood? Die van het kruis. God! Uit die heerlijke en volkomen hemel. Gediend door engelen. Werd slaaf. Kruis. Diepe stap die Jezus gezet heeft. Wat een stap. Wat een afgang. Mag ik dat zeggen? Moedwillig. Aan zich laten doen. Wat was Hij machtig dat Hij dit kon en deed.

Waarom deed Hij dit? Wat bewoog Hem? De macht die Hij nadien kreeg? Uit de Bijbel weten we meer en beter. Hij deed het uit liefde. Pure liefde. Voor u, jou, mij. Was Zijn grote liefde. Persoonlijk. Voor u, jou. Is dat niet ontzettend geweldig? Ik weet niet of God van me houdt? Moet je eens kijken welke weg Hij ging. Anders kunnen wij niet in de heerlijkheid komen en Hij wil ons daar wel hebben. Hoor het vanavond. Voor u. Nodig vanwege uw zonden. 24, 34, man, jongen, in pak of niet, goed kan leren of moeite met leren. Hij deed het voor jou. Raakt toch je hart?! Krijg je het grootste wat er te krijgen is. Hartelijke betrokkenheid. Dit voor mij deed! Zo lief had! Voor mij. Is goed om het opnieuw te horen. Als met een lied. Herhaling verdient de wetenschap. Besef. Verwondering. Indalen in je hart. Nodig het te horen. Zeker als je twijfelt. Voor mij?! Zou iemand om mij geven? Twijfelt, zou God mij nog wel willen? Mijn leven, ondertussen, ben ik teruggevallen? Stapel ik zonde op zonde. Ik zing liederen, maar geen christelijke?! Hoor het lied over Jezus vanavond. Beamen en instemmen. U deed het voor mij. Ik aanvaard uw liefde. Verkeren in die liefde van U! Niet voor mij gedaan (denkt iemand)? Nog eens zingen.  Opletten: tot hoe diep Hij gegaan is. Hij ging het allerdiepst. Hij ging tot de plek die jij verdiend. Daarom kan het ook voor u.

Merken we hoe goed het is dit lied te zingen? Juist vandaag. Openlijk. Je krijgt het niet onder woorden. Daarom wordt er zoveel over gezongen. Wie kan het maken als je hierover hoort, om daar hard onder te blijven, koud? Onbewogen? Kunt u dat?! Doods ben je dan. De bijbel noemt je: dood. Pas op dat dat niet eeuwig gaat worden. Bid Jezus dat Hij je levend maakt. Hij wil dat. Hij heeft het eerder gedaan. Doet het niet zomaar.

Nog iets anders. Waarom haalt Paulus dit aan? In zijn hart was, in de gevangenis? Wat is dit lijden van mij?! Hielp dit lied hem om vol te houden als het volgen moeite kost. Jezus heeft veel gedaan!

In het hoofdstuk licht op dat Paulus het voor iets anders aanhaalt. Let op Christus zelf. Helpt je om ook iets voor de ander te doen. Bijvoorbeeld op Kerst. Zo voor jou deed. Prijs. Kan jij toch ook wel wat laten? Mag de ander jou wat kosten? Komt de eensgezind ten goede. Eenheid lichaam van Christus. Laat die gezindheid in u zijn. Motivatie. Zo te buigen. Van je plek te komen. Wees als Jezus. Wees ootmoedig. Zo kan er eenheid zijn. In gemeente, gezin, huwelijk. Moet je soms je standpunt verlaten. Zoals Jezus zijn standplaats verliet. Kost wel eens wat. Kostte Jezus alles. Dit lied wil aansporen te dienen. Wat Jezus deed. Ik kan dat niet?! Niet zoals Hij het deed? Zijn Geest uitstortte. Dat geeft moed. Zijn Geest in mij. Nodig.

Ondertussen is het niet uit. Komt meer. Vanavond niet dieper op in. Kern meenemen. Tot eer van Jezus. Zo diep vernederd. Wat deed God de Vader? Verhoogd. Boven mate. Naam gegeven. Naam die telt voor eeuwig. Alle schepselen zullen eens buigen omdat Hij zo diep boog. Geeft veel stof tot bezinning. Als ik mij geef, van mijn troon kom, buig voor Hem, geef voor de naaste, ziet God de Vader dat dus ook. Delen in erfenis van Jezus. Bevorderd tot heerlijkheid (leger des heils). Mag ik het vragen: beviel het? Te spellen en te horen, dit lied over Christus? Amen.

Maandag 25 december 2017 (Eerste Kerstdag), Dorpskerk Reeuwijk, 18:45 uur. Schriftlezing: Jesaja 40:12-18, Fil 1:27-2:11. Tekst Filippenzen 2:5-9.