Preekaantekeningen

Zoekresultaten

"pinksteren"

dr. P. Masters – 2 Korinthe 9:6

In de tweede zendbrief aan de christelijke gemeente van Korinthe onderwijst Paulus hen over het aanwenden van hun gaven. Met het oog waarop? De voortgang van het Evangelie. Daar dienen wij op gericht te zijn. God de dank te brengen… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 8:1

De apostel Paulus zoekt naar woorden om de grootheid van de genadegaven van God uit te drukken. God is genadig en schenkt Zijn gaven aan Zijn kinderen op aarde. Destijds in de gemeenten in Macedonië en ook vandaag. Paulus somt… Lees verder →

dr. P. Masters – Mattheüs 12:40

De Heere Jezus Christus kwam uit de hoge hemel naar deze lage aarde om Zijn leven af te leggen. Hij kwam vrijwillig om Zijn leven te geven voor de Zijnen die Hij voor ogen heeft. Om voor hen te betalen… Lees verder →

ds. A.J. Schalkoort – Johannes 7:37-39

Als de Heere Jezus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest het woord neemt, dan roept Hij uit dat mensen die dorst hebben tot Hem mogen komen en drinken. Wie van dat water drinkt, heeft het eeuwige leven. De Heilige… Lees verder →

ds. J.C. van Trigt – Handelingen 2:17a

De profeet Joël getuigde er al van: in het laatste der dagen zal God zijn Geest uitstorten. Petrus haalt Joël aan in zijn Pinksterpreek. De Geest is uitgestort, royaal en overvloedig; niet zomaar een paar druppeltjes hier en daar. De… Lees verder →

ds. S.T. Lagendijk – Handelingen 2:1-24

Het is de apostel Lukas die zowel zijn beschrijving naar het Evangelie van Jezus Christus en het boek Handelingen schrijft aan Theofilus. Hoe zou hij het verslag over het Pinksterfeest hebben gelezen? Over de Heere Jezus Christus en die gekruisigd… Lees verder →

ds. N.P.J. Kleiberg – Johannes 14: 16 en 26

Op Christus’ bede is de Heilige Geest gezonden. Hij komt niet iets nieuws doen, maar ons wijzen op Christus en Zijn werk. De Heilige Geest is de andere Trooster, die ons ontdekt aan onszelf en ons op Christus wijst. Hij… Lees verder →

ds. M. van Reenen – Handelingen 2:37

Als Petrus op het Pinksterfeest het woord neemt dan gaat zijn toespraak over Jezus Christus en die gekruisigd. De preek slaat in, de woorden raken duizenden die verslagen van hart uitroepen: wat zullen wij doen? Is het voor ons ook… Lees verder →

ds. J. Westerink – Johannes 7:37-39

De Heilige Geest, die met Pinksteren is uitgestort, laat ons zien wie Christus is en waarom wij Hem nodig hebben. De Geest doet ons dorsten naar Christus. Van nature dorsten we naar water dat niet verzadigd en uiteindelijk onze dorst… Lees verder →

ds. H. Verheul – Romeinen 8:14

Het is de Heilige Geest, de andere Trooster, die op de Pinksterdag is uitgestort op aarde. Hij past het werk van Christus toe in het harten van mensen, in zondaarsharten. Altijd verbonden aan het Woord waardoor Gods kinderen in al… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen