Preekaantekeningen

Zoekresultaten

"kerst"

dr. P. Masters – Johannes 1:29

Als Johannes de Doper de Heere Jezus bij de Jordaan tot hem ziet komen, dan zegt hij: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’. In zijn woorden zitten vier levengevende verrassingen: Zie, aangewezen. Zie het Lam van… Lees verder →

ds. W.J. Westland – Lukas 2:35a

Simeon profeteert dat het Kind Jezus een val en opstanding zal zijn voor velen en dat Hij een teken zal zijn dat weersproken zal worden. Een zwaargeladen woord; Jezus optreden en prediking zal irritatie oproepen. Dat herkennen we: we willen… Lees verder →

ds. J. Post – Jakobus 1:4-8

De apostel Jakobus schrijft in zijn zendbrief aan de verstrooide christenen uit de Joden over het volmaakt zijn in het geloven. Kunt u het volhouden? De lijdzaamheid die volharding werkt. Het is de praktijk van het christelijk leven, het is… Lees verder →

ds. G.H. Kruijmer – Psalm 119:89-90

Gods trouw ligt eeuwig in de hemel vast. God houdt Zijn Woord. Dat biedt werkelijk perspectief op de oudjaarsavond van 2020 en voor het nieuwe jaar 2021. Op aarde is geen vastigheid. Er werden plannen gemaakt voor 2020 maar niemand… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Romeinen 8:31b

Als je naar de omstandigheden in de wereld of naar die in je eigen leven kijkt, kan je je afvragen waar God is. Zeker als je bedenkt dat wij God verlaten hebben en geneigd zijn Hem en de naaste te… Lees verder →

ds. G.D. Kamphuis – Psalm 36:10

Met Kerst doorbreekt God de duisternis van deze wereld. Jezus komt als het licht, schijnend in onze duisternis. In Psalm 36 zet David duisternis (goddeloosheid, onrecht, ellende) tegenover Gods licht (goedertierenheid, trouw). Dat is een reëel beeld want wie herkent… Lees verder →

ds. R. van Kooten – Jesaja 9:5a

Middenin de duisternis waarin het volk van Israël verkeert vanwege het ongeloof van koning Achaz, mag de profeet Jesaja de belofte van het Evangelie mededelen: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven’. Hoewel het nog eeuwen… Lees verder →

ds. A.A.F. van de Weg – Lukas 2:12

Toen God Zijn Zoon in deze wereld geboren liet worden, gaf Hij een teken. U zult het Kind vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Hij, de Zaligmaker der wereld die zonder zonden is, in doeken gewonden om… Lees verder →

kand. A.S. Middelkoop – Mattheüs 2:13-15

Nadat de Heere Jezus geboren is verschijnt een engel aan Jozef in een droom en geeft hem de opdracht naar Egypte te vluchten. Het is de weg van vernedering voor de Heere Jezus Christus. Hij wordt weggevoerd naar en uitgevoerd… Lees verder →

ds. W. van Vlastuin – 1 Johannes 4:9

Aan het Kerstevangelie gaat het liefdevolle hart van God vooraf. Gods liefde strekt zich uit tot Zijn kinderen. God is liefde. Die liefde van God is aan ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in deze zondige en… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen