Preekaantekeningen

Pagina 2 van 192

ds. G.M. Bijkerk – Openbaring 8:1-5

De apostel Johannes ziet dat bij de gebeden van de Kerk de voorbede van Christus wordt gevoegd. God regeert en verhoort de gebeden van Zijn Kerk. Voor ons is het belangrijk om te blijven bidden en de moed niet te… Verder lezen →

ds. G.C. Klok – Jesaja 1:10-18

De profeet Jesaja wijst het volk van Israël erop dat het God om het hart gaat. Het is te herkennen aan een verknipt leven op eilandjes of een leven dat geheel toegewijd is aan de Heere. Het Evangelie klinkt en… Verder lezen →

E. Amurao – Kolossenzen 1:9-11

De apostel Paulus drukt de christenen te Kolosse op het hart om te wandelen in de kennis van God en daarin toe te nemen. Als het goed is, is er sprake van groei in het christelijke leven. De Heilige Geest… Verder lezen →

ds. P.C.H. Kleinbloesem – Lukas 18:1-8

In het Lukasevangelie maakt de evangelist duidelijk dat het de armen en ellendigen zijn die naar het heil en de hulp van de Heere vragen. Zo ook in de gelijkenis over de onrechtvaardige rechter. God hoort ook het geroep van… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 21:1

Na de opstanding van de Heere Jezus Christus is Hij verschenen aan Zijn discipelen. Bij het meer van Tiberias in Galilea leren de discipelen een belangrijke les: de Heere werkt en zorgt voor de visvangst. Als de discipelen vervolgens uitgaan… Verder lezen →

ds. J. van der Meijden – Psalm 31:6a en 16a

In Psalm 31 laat David zien waar hij zijn hoop op stelt: op God. Hij weet zich geborgen in de handen van God. Ons leven ligt in Gods hand, heel ons leven, niet alleen het moment van overlijden. Het is… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – 1 Thessalonicenzen 5:16-18

De apostel Paulus drukt de christenen te Thessalonica op het hart om zich te allen tijd te verblijden, te bidden zonder ophouden en God te danken in alles. Het gaat over de christelijke levenswandel en de blijdschap in God die… Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Filippenzen 2:5-11

Paulus houdt de gemeente te Filippi het voorbeeld van Jezus voor ogen. Jezus kwam naar de aarde. Hij was God maar ontledigde zichzelf en werd een slaaf – om anderen te dienen. Deze weg was nodig om ons te redden…. Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Filippenzen 2:5-11

De apostel Paulus houdt de christelijke gemeente van Filippi voor zo met elkaar om te gaan als dat de Heere Jezus Christus naar deze aarde kwam. Hij heeft Zichzelf vernederd, zelfs de gestalte van een slaaf aangenomen. Dat is het… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Lukas 18:9-14

De gelijkenis van de Farizeeër en Tollenaar laat veel overeenkomsten tussen de twee mensen zien. Maar de Heere Jezus ziet het hart aan en wijst op de verschillen. De Farizeeër dankte God ten diepste niet omdat hij niet bad en… Verder lezen →

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2023 Preekaantekeningen