Preekaantekeningen

Pagina 2 van 201

ds. K.J. Kapteijn – Lukas 24:32

Als de twee disicipelen van Jeruzalem naar Emmaüs wandelen, dan komt de uit de doden opgestane Heere Jezus Christus bij hen. Hij mengt zich in hun gesprek en gaat hen onderwijzen vanuit Mozes en de profeten. Als het avond wordt… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Lukas 24:6a

De vrouwen komen bij het graf van de Heere Jezus op de Paasmorgen en vinden daar een leeg graf. Een engel vertelt hen dat Hij uit de doden is opgestaan. Hij is de Levende. De dood heeft het afgelegd. Zo… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Mattheüs 28:8

Jezus komt de vrouwen tegemoet. Dat is de beweging die God altijd maakt: Hij zoekt het verlorene op. Hij laat Zijn volk niet los. En Hij zal bij hen zijn, al de dagen, tot aan het einde van de wereld…. Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Markus 15:37,39

In het Markusevangelie sterft Jezus met een schreeuw. Daarop belijdt de hoofdman – een heiden – dat Hij werkelijk Gods Zoon was. Dat is een centraal thema in het Markusevangelie. Deze heiden zegt wie Jezus werkelijk is. Maar Hij wás… Verder lezen →

dr. P.J. Verhagen – Jeremia 31:37

Een gedichtje uit de troostrol van Jeremia heeft een dubbele bodem. God verwerpt Zijn volk niet, alhoewel ze Hem wel verwerpen. Wij hebben met de wetenschap God verworpen, maar God heeft in Christus zijn onpeilbare liefde getoond. Het is ook… Verder lezen →

ds. A. den Hartog – Johannes 18:1-11

In de nacht dat de Heere Jezus gevangen genomen wordt gaat Hij uit en over de beek Kidron. Het is veelzeggend als we zien in de Bijbel waar de beek Kidron voor staat. Hij heeft van die beek gedronken. Nog… Verder lezen →

ds. B. Loonstra – Mattheus 26:57-75

Petrus verloochende zijn Meester. Dat was een moment van ontrouw, maar de Heiland liet Petrus niet los. Paulus schrijft dat wie Christus verloochent – moedwillig aan de kant schuift, niet toelaat in zijn leven – door Christus verloochend zal worden…. Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Mattheüs 26:47-56

Bij de gevangenneming is het de discipel Judas die de Heere Jezus verraadt met een kus. De Heere Jezus noemt Judas, wiens naam God-lover betekent, vriend. Hij was een van de discipelen die teleurgesteld was geraakt. In de hof van… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Hebreeën 10: 9-10

De schrijver van de Hebreeënbrief laat zien dat de offerdienst in Christus in vervulling is gegaan. Christus heeft eenmalig het offer van Zijn leven gebracht. Het bloed van dieren kon de zonde niet uitwissen, onder de oude bedeling waren telkens… Verder lezen →

ds. B.D. Bouman – Johannes 19:14b

Bij het rechtsgeding probeert Pontius Pilatus van de Heere Jezus, in wie hij geen schuld vindt, af te komen. Maar hij slaagt er maar niet in. Het was de wil van God de Vader die Zijn Zoon naar deze wereld… Verder lezen →

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2024 Preekaantekeningen