De apostel Paulus benadrukt het belang van eenheid in de Christelijke gemeente. Geestelijke eenheid dient de prioriteit te zijn van iedere christen. Ondertussen sluit de eenheid de verscheidenheid niet uit. En de eenheid is tot opbouw, tot groei en volwassenheid.

Efeze 4 vers 16: ‘Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde’.

Geestelijke eenheid 
1. Wandelen in eenheid onze prioriteit;
2. Geestelijke eenheid sluit variëteit niet uit;
3. Eenheid leidt tot groei en volwassenheid

Recent hoorde ik een dominee vertellen over een jonge christen. Hij bad voor een christelijk gezin. Maar hij ging er vandaan. Maar zijn familie en vrienden bleven voor hem bidden.

Johannes 20. Een woord raakte hem. Een vriend las met hem. En uiteindelijk vertrouwde de man op de Heere. Het was ongewoon hoe het ging. Elke bekering is een wonder. Die van jou en mij.

Efeze 4 vers 16. We kijken naar vers 1-16. We komen deze avond tot het tweede deel van het boek. 66 verzen van wat God heeft gedaan. Efeze 2 vers 11. Een opdracht. Nu komt Paulus tot het tweede deel.

Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat u wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt. Paulus gebruikt het beeld van wandelen. Waardig wandelen. Gelijke waarde om te wandelen. Zo waardig te zijn.

Efeze 2 vers 7. Waardig te wandelen. Een schrijver waarschuwt: 1 miljoen zaligheid en 5 pence reactie. Vers 12 en 15. Het gaat over de eenheid. Vanavond gaat het over wandelen in eenheid.

1. Wandelen in eenheid is onze prioriteit

Het gaat om eenheid in het lichaam. Het vraagt inspanning. Gebruik elke inspanning. Paulus de man die dit schrijft weet wat het is. Paulus voordat hij een christen was gebruikte al zijn krachten om te vervolgen.

Het vraagt inspanning. Het is niet makkelijk. Vers 2. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Voor ons in deze nieuwe week. Ootmoedigheid. De trots uit jezelf. Niet minder aan jezelf denken maar minder van je zelf denken.

Zachtmoedigheid. Niet agressief. Lankmoedig. Geduld. We hebben allemaal dingen die ons raken. Sommige mensen zijn als een land vol met mijnen bij elke stap kun je erop stappen.

Kerkelijke eenheid moet een prioriteit hebben. Te vaak spannen we ons als christenen er niet voor in. Paulus moet het schrijven. Is het een zaak van aandacht voor je dat er eenheid is onder christenen?

Paulus schrijft hier tot specifieke christenen dat de verenigd zijn, te Efeze. De lokale gemeenschap. Is de eenheid hier een prioriteit voor je? Of is er een gebrek aan belangstelling voor bij je en is verveeldheid.

1 Korinthe 5. Een lichaam, een Geest. Een Heere en Vader. Er kunnen verschillen zijn met andere christenen. Maar deze zeven hier genoemd delen wij in deze ruimte met elkaar en met andere christenen. Wat we met elkaar delen is ver groter dan al het andere.

De eenheid hoeven we niet te maken. God geeft het. Het gaat om bewaren. De eenheid wordt door de Heilige Geest gegeven. Het is alleen door de Heilige Geest door God gegeven. Als je geen christen bent, heb je geen eenheid. En als dat zo blijft eeuwig van God gescheiden in de hel.

Te geloven dat Christus voor jouw zondigheid is gestorven en opgestaan uit de doden voor jouw eeuwig leven.

2. Eenheid sluit variëteit niet uit

We zijn niet allemaal precies hetzelfde. Kerkelijke eenheid sluit verscheidenheid niet uit. Elke christen is genade gegeven. Verschillende gaven. Het is nooit precies hetzelfde. Aan ieder gegeven. Vers 8 over de ontvangen gaven.

Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. Het is zoals uit de Psalm 48. Een triomftocht zoals met een koninklijke optocht of een voetbalteam gehuldigd. En achter de optocht de trofeeën. De generaal neemt zijn stoel in en deelt dan zijn rijkdommen uit.

Dat is het beeld hier gegeven van koning Jezus. Hij overwon alle dingen. En Hij deelt de gaven uit de hemel uit. Hij kwam uit de hemel en werd mens. Hij geeft Zijn gaven aan de kerk. Verscheidenheid. Vers 11 geeft een lijst. Niet uitputtend maar een lijst.

En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. De eenheid sluit de verscheidenheid niet uit. Iedereen hier die in Christus is ontvangt gaven. Wat een beeld. Jouw verantwoordelijkheid is om de gaven te gebruiken. De goede gaven van God voorbereid uitwerken.

Of je een christen bent voor vijftig jaar of vijftien minuten, er is werk te doen voor iedereen. Wees je ervan bewust van de verscheidenheid. Het is geen zwakte maar een mooie zaak. Niet ik en mijn kerk. Denk nooit dat je moet zijn als een ander en een ander als jij. We zijn een lichaam.

3. Eenheid leidt tot groei en volwassenheid

Deze eenheid leidt tot groei en volwassenheid. Een volgroeid man. Niet langer kinderen. Paulus focust op volwassenheid. Vers 12. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Tot het werk om te dienen. Dat is de taak van de dienaar en ouderlingen. Om de kudde te leiden.

En ook anderen op te leiden. Niet mensen die komen en luisteren naar de prediker en voor de rest niets doen. Maar dienen te samen. Hoe meer verenigd we zijn, hoe meer zullen we groeien. Als we niet verenigd zijn, dan zijn we individueel of als een lichaam onvoldoende gegroeid.

Als we samen werken, dan zijn we samen sterk als een lichaam. Maar als een paar delen zwak zijn, dan kan dat het gehele lichaam raken. Niet meer als kinderen te zijn.

Kerkelijk eenheid moet prioriteit hebben. Het laat de verscheidenheid niet eindigen. En het vraagt om volwassenheid.

Voordat dit boek gaat tot wat voor christen je behoort te zijn, en daar gaat het over, voordat het gaat over christen in de omgeving, gaat het eerst over hoe je als christen bent in het lichaam, de kerk. In Hem het hoofd te zijn, Christus. Het lichaam functioneert het best vanaf het hoofd. Het brein. Focus op het hoofd. En van daaruit naar de andere delen van het lichaam.

Amen.

 

Zondag 25 juli 2021 – North Edinburgh Reformed Presbyterian Church [Schotland, Verenigd Koninkrijk] – voorganger P. Loughridge – Schriftlezing 1 Korinthe 12 vers 12-26