God is een God van verrassingen. Hij bracht magiërs (astrologen) tot aanbidding voor het Kind Jezus, de geboren Koning. In de geschiedenis zien we Gods grootheid, die mensen van veraf, dichtbij brengt en alles laat meewerken ten goede. Zo zorgt Hij ervoor dat Jozef en Maria kunnen vluchten naar Egypte. De drie geschenken van de magiërs zijn verwijzingen naar de weg en het werk van Koning Jezus.

Gemeente, wat wij vanmorgen zien, doet denken aan wat we op eerste kerstdag zagen. We zagen toen herders komen in die stal. Of grot. Wonderlijk, ze kwamen op kraambezoek. Jozef opende de deur. Er stonden herders. Onbekende mannen.

Vanmorgen zijn er weer onbekende mannen. We nemen aan dat het alleen mannen waren. In theorie kunnen er vrouwen bij geweest zijn. Bezoekers kwamen van ver. Uit het oosten. Hoe ver precies, weten we niet.

Het blijkt dat ze niet precies op de hoogte waren van de koning. Ze gingen in Jeruzalem er om vragen. Bij die gevreesde Herodes. Via Jeruzalem waren ze nu in Bethlehem terechtgekomen. We lezen over een huis. Lijkt op een ander, tijdelijk onderkomen. Een huis. Je leest niet over Jozef, opvallend. Vers 11: ze vonden het Kind, met zijn moeder. Zou Jozef weggeweest zijn? Drie keer klinkt: het Kind. Kind staat centraal. In vers 11 zelfs voorop. Het Kind met Maria.

Vreemd kraambezoek. Die herders waren van eenvoudige komaf. Van het veld. De mensen die er nu zijn, zijn geleerden. Beetje de vraag hoe ze je moet typeren. Magiër in het Grieks. Sterrenkundigen, astrologen. Hun wetenschappelijk bezig zijn gaat met geloven gepaard. Hele seculiere en atheïstische wetenschappers zijn er maar weinig (of in ons werelddeel).

Ze gaan er voor. Letterlijk. Hele afstand afgelegd. Als je let op de geschenken, dan merk je: wat ze zagen, nemen ze serieus.

Moet heel bijzonder zijn geweest. Rond Jezus. Hij was wel wat ouder (nemen we aan).

Die magiërs vielen neer. Ze aanbaden Hem. Dat lezen we van de herders niet. Griekse woord wijst op: plat op de grond, voor Jezus. Dat hebben we misschien wel eens gezien bij priesterwijding in RK. Zie het voor je. Rijken. Ze liggen op de grond. Voor Jezus!

En weer, wat bijzonder, voor Maria om dit mee te maken. Wij moeten en mogen het horen. In deze dienst dus. Bevestiging ambtsdragers. Wat heeft God te zeggen? Ik geloof meerdere dingen.

1. Gods grootheid: Hij zet planeten en sterren in

Als eerste dit. Ze hebben een ster gezien. Die heeft hen in beweging gezet. Die ster zagen ze weer toen ze naar Bethlehem reisden. Er was rond en door de geboorte een bijzondere ster. Zelfs de planeten en hun stand werden ingezet. Dat tekent de grootheid van God. Macht over de schepping. God wil de Heere van de schepping. Seizoensthema ‘Schepping en Duurzaamheid’. God leidt astrologen naar Israël. Wij denken veel te klein over God. Deze God heeft jullie geroepen. Weet wie je dient!

De sterrenkalender geeft in die tijd een conjunctie aan. (…) Jupiter en Saturnus zouden die stand aannemen en in het teken staan van de Vis. De Vis werd symbool voor Christus (zoals we weten). Dit gebouw heet Ichthuskerk. Sterrenbeeld geldt als steken van de eindtijd. Saturnus is de ster van Palestina. In Palestina zal in het jaar van de conjunctie, teken van de Vis, de Heerser van de eindtijd verschijnen. Mooi en bijzonder om dit te horen en te lezen. Het laat de grootheid van God en Jezus zien. Hoor dit.

Over die grootheid van God gesproken, in dit gedeelte staat de pasgeboren koning en Herodes tegenover voor elkaar. Wie heeft het nu en in de toekomst voor het zeggen? De aandacht van de astrologen gaat naar de pasgeboren koning. Voor Hem zijn de geschenken.

Wat een verschil tussen Herodes en Jezus. Voor Herodes zijn de mensen bang. Die angst blijkt niet ongegrond. Hij kon wreed zijn. Hij liet de jongetjes van 2 jaar en jonger vermoorden. Koning Jezus was en is zo anders. Hart vol liefde. Op Zijn Vader en anderen gericht. Je kunt veel beter onderaan van Hem zijn. De sterrenwereld staat ten dienste van Hem. God regeert. Hij staat boven de Herodessen van deze tijd.

2. God kan mensen die veraf zijn, dichtbij brengen

Het tweede, voor ons in deze dienst van bevestiging ambtsdragers. Hier zijn magiërs uit een ver oosters land. Rijk en geleerd. Ze vallen neer en aanbidden Hem. In die armoede. Niet in een paleis. Ze nemen Jezus koningschap serieus. Ze spreken over Hem als Koning. Het zijn niet-joden. Heidenen. Ze gaan de joden voor. Van de herders weten we niet of ze Jezus hebben aanbeden en of ze Hem koning noemden.

God is een God van verrassingen. God weet mensen van letterlijk en figuurlijk veraf, bij Jezus te brengen. Tot aanbidding. Dat is een bemoediging voor ambtswerk. Schrijf nooit mensen af. Mensen van ver kunnen dichtbij komen.

Als u of jij denkt: ik ben hier, maar ik ben geen christen. Of je gelooft in de stand van de sterren. Ik hecht waarde aan natuurwetenschappen. Hij kan jou tot aanbidding brengen. Dat deed God bij de magiërs.

Zij waren eerstelingen, voorbodes. Zij mochten bij Jezus – dan mogen wij ook. In pastoraat dat door te geven. Die magiërs kregen uit de Bijbel (zullen we maar zeggen) te horen dat de geboren Koning in Bethlehem zou zijn. In gehoorzaamheid gaan ze. Gehoorzaamheid aan het Woord. Dan krijg je ook nog wel eens een teken. En dan vinden. Zo doet God het nog vaak. Woord van God is gids en uitgangspunt. Neem dit mee voor ambtelijk dienen. Woord is richtingwijzer en uitgangspunt.

3. De Schrift alléén lezen is niet voldoende

Het derde. Dat snijdt in ons vlees. Ik kom to the point. Het is dat beschamende van wat we horen en lezen over de overpriesters en Schriftgeleerden. Herodes wil het weten waar Hij geboren is. Hij laat ze bijeenkomen. Waar is Hij geboren? Ze spellen de schriften. Twee gedeelten brengen ze bij elkaar: Micha 5 en 2 Samuel 5. Maar wat doen ze? Ze blijven in Jeruzalem. Ze gaan niet naar Bethlehem. Ze blijven waar ze zijn. Nota bene zij! Ze geven de aanwijzing. Bethlehem is niet ver. Maar ze gaan niet mee met die magiërs. Ze gaan niet. Onwil dus. Ongeloof. Je hoopt dat ze later nog… maar je leest het niet. Niet te verontschuldigen dus. Overpriesters en Schriftgeleerden. Allen.

Dat snijdt in ons. Akelig en moeilijk. Dienst van bevestiging van ambtsdragers. Moet ons bescheiden maken. Laat ons zien als we niet naar U handelen! Maak ons opmerkzaam.

Ja, we hebben het erover in het midden van de gemeente. Ambtsdragers zijn zondaars. U kunt het beste maar naar Jezus gaan. Verwacht het van Hem. Ambtsdragers hebben net zo vergeving nodig. Komt een ouderling op bezoek, dan komt geen heilige binnen.

Dit moet ons oplettend en bescheiden maken. Je kunt de bijbel lezen en er niet naar handelen. Hem niet aanbidden, terwijl Hij het waard is. Doet ons knielen in schuldbelijdenis. Heere Jezus, U moest ook ter verzoening van mijn zonden naar Bethlehem en Golgotha. Zeggen we het mee?

4. God voorziet in de zorg en nood van Jozef en Maria

Er is nog een vierde wat wij vanmorgen horen. Dat raakt het diaconale. Die magiërs waren rijk. Ze hadden schatkisten bij zich. Vers 11. Gingen open in dat huis. Ze gaven Jezus geschenken. Goud, wierook en mirre. Het is vanwege die drie geschenken dat mensen aan drie wijzen denken. Maar lezen we niet. Ze geven veel. Aan deze kleine Koning. Wat een geloof bij deze mensen! Tegen het zichtbare in. Wat gaat het met inzet? En met geven gepaard!

We weten niet hoeveel het hen gekost heeft. Hoeveel hadden ze zelf? Ze gaven het aan die arme Jozef en Maria en die arme Koning. Die geschenken zijn van pas gekomen bij de vlucht naar Egypte. Wat zorgde God via die heidense mensen voor de vluchtelingen. Wat een voorbeeld.

Nou, dit is diaconaal. Diakenen kunnen de gemeente aansporen tot geven. Koning Jezus is nog meer waard dan goud, wierook en mirre. Misschien dat het u en jou aanspoort om te geven voor Jezus, armen en vluchtelingen. Er zijn genoeg mensen om voor te geven.

Laten we nog even kijken naar die drie soorten geschenken. Goud hoort bij die koning. Wierook hoort bij aanbidding (in sommige kerken wordt dat ook daarvoor gebruikt). Mirre is een parfum dat gebruikt werd bij begrafenissen. Sommigen hebben hierin wel een verwijzing gezien naar de weg en het werk van Koning Jezus. Hij is Koning: goud voor Hem. Hij is God: wierook voor Hem. En Hij gaat sterven. Het kan haast niet zo zijn dat de magiërs dit zo hebben gegeven. Maar God heeft ervoor gezorgd. Hij heeft de toekomst. Allen die Hem geloven en overgeven delen in Zijn toekomst, in Zijn machtige Koninkrijk. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 6 januari 2018 (Driekoningen). Gezamenlijke dienst met Dorpskerk in verband met bevestiging 2 ambtsdragers. Schriftlezing Mattheus 2:1-12.