In het onderwijs van koning Salomo gaat het over de eerbaarheid van het huwelijk. Daarbinnen is het water zuiver als het gaat om seksuele relaties, erbuiten is het vervuild. Het onderwijs komt tot ons voor hen die getrouwd zijn en ook die ongetrouwd zijn. De keuzes die hierin gemaakt worden hebben invloed op het nageslacht, op de kinderen als God die geeft.

Spreuken 5 vers 15: ‘Drink water uit uw bak, en vloeden uit het midden van uw bornput‘.

Drinken uit eigen bron

Vorige week hebben we het duistere van onwettige seksuele relaties gezien. En de laatste verzen gaan over de gevolgen.

Ik volg de punten zoals Matthew Henry die aangeeft. De vervulling van Bijbelse huwelijk. In elk geval drie van ons zijn niet getrouwd. ‘Waters drinken uit onze eigen bron.’ Als je je vrouw negeert, dan zul je het ergens anders zoeken. God heeft het natuurlijk verlangen gegeven. De natuur heeft er genoeg aan, de lust niet.

Zeker mannen. Salomo waarschuwt hen speciaal voor seksuele immoraliteit. Spreuken 5 vers 19. Zo jonge mannen moeten trouwen en niet branden vanuit Korinthe. Het is goed voor een man een vrouw niet aan te raken.

Niet allen van ons hebben een eigen vrouw. Dit is goed in vrijheid en een vrouw te kiezen. Mattheüs 19. Waarom heeft Mozes hen een scheidbrief gegeven? Deuteronomium 24. Dit is geen Bijbelstudie, daar wil ik woensdag mee verdergaan.

Scheidingen zijn steeds vanzelfsprekend. Vers 8. Bij Adam en Eva was het niet. Polygamie. Die een overspeler trouwt, pleegt overspel. Hier is een vraag of alleen overspel een geldige reden is voor scheiding. We kunnen hier de hele tijd aan besteden.

Als uit je eerste huwelijk de ander nog steeds levend is, dan niet veilig om te trouwen met een ander. Als een voorganger zeg ik wat veilig is. Een wettelijk huwelijk. Maar hoe zit het met de alleenstaande? Mattheüs 19 vers 11. Niet iedereen komt tot huwelijk.

Niet iedereen kan hetzelfde ontvangen om niet te trouwen. Drie categorieën. Niet in staat om huwelijk aan te gaan. Of geen verlangen voor de andere sekse. Of mentaal niet te staat. Mannen hebben het onmogelijk gemaakt  te trouwen. Bijvoorbeeld castratie om aan vrouwen te geven wat ze toebehoren. Of sommige

Een christen die nog geen vrouw heeft gevonden die voldoet aan een wettige vrouw zijn, bedenken dat elke man dan in elk geval tijdelijk toegewijd is aan het Koninkrijk. Dit herinneren. Ook al niet blij met deze staat.

1 Korinthe 7 vers 7. Het is goed alleen te zijn. Niet een vrouw te zoeken. Als je trouwt, geen zonde. Problemen in het vlees. De tijd is kort. Verheugd als niet verheugd zijn. Kopende als niet bezittende. Die niet getrouwd is bezet met de dingen van de Heere, die getrouwd is bezet met de dingen van de wereld, vrouw behagen.

Er zijn voordelen om alleen zijn. Vrij van de problemen die het huwelijk brengen. Ze moet haar liefhebben en voor haar zorgen.

De meeste mensen zullen trouwen. Het is vreemd ongetrouwd te blijven. Ik suggereer niet dat ieder niet getrouwd hier alleen moet blijven. Een geschikte vrouw die je kunt wettig trouwen. Een christelijke vrouw. Hetzelfde juk opgelegd. We moeten voorzichtig zijn met online dating. Ik zeg niet dat we er helemaal bij weg moeten blijven. De traditionele manier van ontmoeten is ten minste bij voorzienigheid.

Wat we hebben te zeggen dat als je alleen bent op het moment. Probeer je niet te snel hiervan te verwijderen. En als de Heere het geeft dan grote gave van Hem. En niet klagen als Hij het niet geeft.

Vers 15 waters uit eigen bron. Wat is de fontein van het huwelijk? Niet iedereen die getrouwd is, krijgt kinderen. Niet gezegd dat is geen vloek van geen kinderen ontvangen. We hebben geestelijke kinderen. Een bepaalde invloed in hun leven. Naar de Heere brengen en voeding in het geloof. Misschien nog wel belangrijker dan kinderen biologisch opvoeden.

Ons verheugen in onze vrouw. Zo de vrouw vrolijk maken. Haar zegen heeft. En dagelijks voor haar bidden. De zegen van de Heere. Matthew Henry: wederzijds in elkaar verheugen is de band voor wederzijdse trouw.

‘Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn’ [Jesaja 62 vers 5]. Wees verheugd met de vrouw die je gegeven is.

Hoe erg is het dat er zijn er die verheugd zijn met anderen maar thuis niet en communiceren niet. Een toepassing voor ons als christelijke gemeente. Waar we dienen. Niet naar andere kerken waar meer interessante mensen zijn. Juist getrouw dienen op de plaats waar we gesteld zijn.

Een christen opgroeien in de Heere. Wees tevreden met de relaties die de Heere je heeft gegeven. We zijn een familie hier in de kerk, ook al zijn we hier klein. Natuurlijke familie en christelijke familie dat veel langer standhoudt. De man moet zijn eigen vrouw liefhebben. Efeze 4, ik had er meer uit moeten lezen. Eigen vrouw liefhebben. Spreuken 5 vers 19: ‘dool steeds in haar liefde’.

Sommige mensen houden katten en honden. Onschuldige en aangename gesprekken met vrouwen, in je boezem liggen. Tegen de zonde van het overspel van David met Bathseba. Niet naar iemand anders kijken.

Je vindt je vrouw of man niet meer zo aantrekkelijk als in het begin. Maar God heeft hem en haar aan je gegeven. De liefde tot je vrouw.

‘Dool steeds in haar liefde.’ Dit is wat is bedoeld met het drinken van water uit je eigen bron. Vers 15. Helder en gezond. Als we van een ander water drinken is in modder en giftig.

Verheuging in eigen kinderen. Vers 15 en 16. Uit je eigen zuivere fontein. Kinderen een goede invloed. En een goede invloed op anders als je je eigen vrouw hebt. Als we ongetrouw zijn en getrouw in onze roeping. Zullen we vrucht vinden. Gezonde vrucht. Waar God ons geplaatst heeft.

Nachtgeslacht. Geen invloed op bij immoraliteit. Je kunt een genetische test doen maar vaak weinig invloed op opvoeden van kinderen buiten wettig huwelijk.

Getrouw in de kerk met goede doctrine. In staat om hen te hebben. En voor anderen. Zegen voor de kerk waar ze naar toe gaan. Je bracht ze op in de liefde van de Heere.

Dit is alles over wijsheid vanaf het begin van hoofdstuk. Getrouwe vrouw. Spreuken 5 vers 20. Een vreemde vrouw. Leg dat af. Matthew Henry: waarom zo’n vijand van jezelf zijn? Vervuild water in plaats van uit je eigen zuivere bron.

Is dat niet dat ons weerhoudt van immorele seksuele gedachten als ongetrouwde? We kunnen onze liefde niet geven aan een man of vrouw. Maar onze liefde tot God, het Woord van God. Onze ogen van afhouden. Moet gekruisigd worden. Elke dag strijd. Bekeer. Zien op de Heere en niet achterom. Een hoge roeping van onze Heere. Filippenzen 3. Een ding doe ik vergetende hetgeen achter is. De hoge prijs in Christus.

Spreuken 5 vers 21. Het oog van God altijd op ons. Die zijn in seksuele immoraliteit. Job 24 vers 14: ‘Met het licht staat de moorder op, doodt den arme en den nooddruftige; en des nachts is hij als een dief’.

Psalm 139 vers 11 en 12. De Heere ziet in de duisternis. God ziet het in het ware licht. We kunnen onze diepe innerlijke gedachten niet van God weghouden. We kunnen niet zondigen voor een vriend. Moeten bedenken voor wie we het doen. Bijna een vriend bellen als we ervoor staan om te doen, en dan zegt die doe het niet.

Prediker: God zal elke gedachte in het oordeel brengen. Spreuken 4 vers 26. Spreuken 5 vers 22 en 23. Het zal sterven zonder onderwijzing.

Zijn zonde is een eigen gevangenis. Krijgt geen onderwijzing. Je weet dat het verkeerd is. Wat zou je meer verwachten? Vrienden laat ons wijs zijn en niet dwaas zijn. O hoe moeilijk is dit. Dat we niet vallen in vleselijke begeerten. Het is moeilijker in de avond dan in de morgen. Dat de geest gewillig is maar het vlees zwak is.

Ongetrouwden blijf getrouw. Bid voor een Goddelijke vrouw. En een Goddelijke man voor anderen die je kent. Filippenzen 4 vers 11. Om alles heb ik geleerd heb vergenoegd te zijn. En te vertrouwen dat de Heere het beste weet wat we nodig hebben en onze omstandigheden zal veranderen als het daar de tijd voor is.

Amen.

 

Zondag 7 juli 2024 – Strangers Rest Evangelical Mission church Londen, Verenigd Koninkrijk – M. Mullins – Schriftlezing Spreuken 5 vers 14-23 en Efeze 5 vers 22-23