Paulus roept de christenen op om zijn navolgers te zijn zoals hij van Christus is. Dat is wat als je bedenkt dat wij mensen zondaren zijn. Wie durft dit na te zeggen? Het is door het Evangelie van Christus en het kruis. Dat is het enige, ware Evangelie waardoor zondaren gered worden. Niemand anders te weten dan Christus Jezus en Die gekruisigd.

1 Korinthe 11 vers 1: ‘Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus’.

Het Evangelie

Een van de moeilijkste woorden hoe kan een christen dat zeggen die werkelijk wederom geboren is. ‘Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.’

Preken is makkelijk. Maar het dagelijks uitleven. Het Evangelie moet Jezus Christus in mijn leven laten zien. Ik herhaal: Het Evangelie moet Jezus Christus in mijn leven laten zien. Het moet verandering brengen. Zodat we kunnen zeggen als Paulus weest mijn navolgers.

Preken en bidden zijn de twee meest krachtige wapens. Je kunt bidden, preken, zoals een Farizeeër, zelfs een nominale gelovige, maar het uitleven is iets anders. Ons leven is belangrijker dan preken. We willen stilstaan bij: Wat is het Evangelie? Wat is de impact van het Evangelie? De uitdagingen in het uitleven van het Evangelie. Hoe deze uitdagingen allemaal te lijf te gaan.

Eerst een vraag: wat is het Evangelie? Welvaartsevangelie. Zoveel verschillende soorten van het Evangelie gepreekt. Soms zelfs zonder Christus en het kruis. Mensen zeggen kom bij ons hier wordt het Evangelie gepreekt.

Christus geleden en gedood en de derde dag opengestaan van de dood. En op een dag zal Hij terugkomen. Dat is wat Paulus zegt dat is het Evangelie. Niet zonder Christus en het kruis. Als je geen gelovige bent, dan moet je je bekeren van je zonden anders sterf je in je zonden. De bezoldiging van de zonden is de dood. Christus aannemen. De mens heeft de Zaligmaker nodig, Christus Jezus.

Wat is het verschil tussen het Evangelie en het moderne evangelie. Evangelische bijeenkomst en niets gezegd over het kruis. Christus en Die gekruisigd. Wat is het Bijbelse Evangelie? Het is niet bij zekere mensen gepreekt. Je zult welvarend zijn. Dat is een vals evangelie. Zelfs een engel van de hemel. Een vervloeking. We moeten terug naar het Bijbelse Evangelie.

Het Evangelie moet Bijbels zijn. Veranderde het ons leven? Heeft het een impact in mijn persoonlijk leven. Of ben ik dezelfde? Dan is iets mis in het Evangelie of in mij? Niets mis met het Evangelie. Iets mis met mij. Evangelie in relaties. Man en vrouw. Haten, schreeuwen, arrogant, rebellerende vrouw. Heb je lief? Ben je vriendelijk? Als het een levend Evangelie is in mijn leven, dan ook in relaties. Ook als kinderen. Heel gehoorzaam.

Zij zingen. Spelen gitaar. Maar thuis ongehoorzaam. Dan iets mis met het Evangelie maar dat is niet zo. Iets mis met hen. Paulus was een moordenaar, vervolger van de volgelingen van Christus. Verandert in zakendoen. Eerder niet eerlijk met belasting omgaan. Nu heel actief, ethisch. Eerlijk belasting betalen. Alles verandert.

Nu kan je zeggen zoals Paulus weest mijn mede navolgers. Hoe zit het in het kerkleven? Nu ben ik gered. Nu mijn houding veranderd naar broeders en zusters. Eerst in de kerk problemen veroorzaken, nu draag ik de oplossing aan.

Sommige beweren het Evangelie te hebben maar leven niet veranderd. Vrouw vertelde man veranderde een ding. Was een alcoholist. Maar dat was het enige. Nog steeds misgedragingen en schreeuwen. Volg mij zegt Paulus. Weest mijn mede navolgers.

Kan er een Evangelie zijn zonder Jezus Christus? Vandaag is Jezus Christus gepreekt. Als een Genezer, financiële problemen wegnemen. Niet als Zaligmaker en de Heere. Je ziet de evangeliebijeenkomsten en preken maar geen woord over Jezus Christus en het kruis.

Is het Evangelie abstract? Nee. Het een levend document. Niet Christus onderwees. Stierf. Leeft. Als een verhaal. Nee een echt levend verhaal. Het Evangelie is van Genesis tot Openbaring vol van Jezus Christus.

Oude en Nieuwe Testament beide samen is het Evangelie de Zaligmaker Jezus Christus. Handelingen 1 vers 8. Mijn getuigen. Mensen zien je bent een ander persoon. Getuigen. Als de Heilige Geest zal mijn attitude veranderd zijn. Ik heb een echt getuigenis voor de Zaligmaker.

Je bent Mijn getuigen dat Ik God ben. De Schepper, Onderhouder. Ik ben de Heere God en u bent Mijn getuigen. Als heidenen naar je kijken zien Ik ben een andere God. Attitude anders, denken anders. Alles is anders. Wat is anders? Israëlieten zouden zeggen de Almachtige. El Shaddai. Elohim. Alles van Hem de sterren en heelal.

Christenen vandaag geroepen om anders te zijn. Broeder wat is anders met je? Moreel. En dan zeg je het is vanwege Jezus Christus. Student in de universiteit. Ik houd niet van het christenheid. Maar jij bent anders. Die broeder zei: zuster, het verschil is Jezus Christus. Het Evangelie veranderde mijn huis. Niet mijn slimheid. Het is door Jezus Christus die mij veranderde

2 korinthe 3 vers 2: ‘Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen’. Zo duidelijke veranderingen in ons hart. John MacaArthur: je bent misschien de enige Bijbel die een anderen leest. Daarom voorzichtig zijn. Als we niet getrouw zijn, krijgen ze een verkeerde Bijbel.

We hebben de mobiele telefoon de hele dag bij ons. Wij zijn de mobiele telefoon. Ik ken een man die op zondag preekt maar doordeweeks zijn leefstijl is tegengesteld. Het Evangelie om genade in het leven te brengen. Een instrument voor de transformatie.

Het leven in Jezus Christus. Wat een moeilijkheid. Weest mijn medenavolgers. Kun we dat zeggen in ons leven? Kunnen we dat zeggen zoals Paulus dat zei. Dan zijn we werkelijk gezegend. Ik vind het nog steeds moeilijk. Ik faal. In kerkleven. Persoonlijk leven.

Paulus zegt volg mij. Er was een voorganger zei volg mij niet maar volg Christus. Zoveel fouten. Maar Paulus zegt weest medenavolgers. Door de genade van God. Ware volgers. Het wil je leven veranderen. Als je dit Evangelie aanneemt. Het Evangelie van Jezus Christus is het enige antwoord.

Amen.

Zondag 26 mei 2024 – Strangers Rest Evangelical Mission church Londen, Verenigd Koninkrijk – M. Kanagalingam – Schriftlezing Jesaja 43 vers 1-11